SR
EN

ADBOOKA 23: Empatija kao „supermoć“ na tržištu

20.11.2023.   •   Vesti o agenciji
ADBOOKA 23: Empatija kao „supermoć“ na tržištu
Da li je empatija važna za opstanak kompanije na tržištu? 

Empatija je neophodna da biste danas (ali i sutra) bili inovativni i konkurentni na tržištu. Nije više reč o jednoj od poslovnih veština - u pitanju je organizaciona „supermoć“ uspešnog biznisa. Ona je važna za kompanije u planiranju i realizaciji poslovnih i komunikacionih aktivnosti, oblikovanju poruka, u procesu građenja i unapređenja poslovnih odnosa, kao i za privlačenje i zadržavanje zaposlenih. 

Praksa i veštine empatije su od koristi za poslodavce i zaposlene, jer pozitivno utiču na motivaciju i lojalnost. Na nivou kompanije to rezultira boljom agilnošću i uspešnim prevazilaženjem kriza i izazova. A timovi koji uspeju da formiraju čvrste veze imaju viši nivo produktivnosti, satisfakcije i pripadnosti.

Kako empatija pomaže komunikacijskim stručnjacima da uspostave istinsku vezu sa klijentima i njihovim potrošačima? 

U radu sa kompanijama i brendovima, svakodnevno vidimo da oni koji svoje poslovanje i komunikaciju zasnivaju na empatiji time jačaju odnose sa potrošačima, korisnicima, zajednicom. Zato i nije iznenađenje da ona igra važnu ulogu u PR-u i izgradnji i održavanju odnosa sa stejkholderima: ako nemate empatiju - ne možete dobro da radite ili sarađujete sa drugima. 

U srcu empatije je razumevanje - sposobnost da se stavimo u kožu druge osobe. Ako se potrudimo da upoznamo i razumemo ljude, njihove vrednosti i uverenja (stavove, navike, težnje, strahove, potrebe, kao i šta ih pokreće), tada možemo da uspostavimo kvalitetniji dijalog sa njima. To važi i za internu javnost i zaposlene, kao i za eksterne ciljne grupe - potrošače i korisnike, klijente, medije, poslovne partnere, lokalnu zajednicu... sve sa kojima direktno ili indirektno komuniciramo. 

Imajući u vidu sve veću primenu veštačke inteligencije, da li će upravo empatija praviti razliku u komunikacijskoj industriji u narednom periodu? 

Upotreba veštačke inteligencije je goruća tema širom sveta, a primenu sve više vidimo i u našoj industriji. AI alati mogu da analiziraju tekst i govor i identifikujui emocije, pružajući nam uvide u osećanja sagovornika. Povećana emocionalna svest može da doprinese stvaranju saosećajnijeg i empatičnog okruženja izražavanjem razumevanja i podrške. Verujem da će AI alati na taj način moći da pomognu da se podstakne inkluzivnija sredina. Međutim, ne zaboravite da je veštačka inteligencija samo alat, a da sopstvene veštine i „supermoći“ moramo da gradimo i negujemo pojedinačno i timski, na nivou organizacije. 

Koliko se danas emocionalna inteligencija ceni u našoj industriji? 

Mislim da se sve više ceni – dobar glas se daleko čuje, bukvalno. Sposobnosti slušanja i razumevanja su izuzetno važne u našoj industriji i osnova su svega što radimo. 

Tamara Bekčić, direktor i suosnivač agencije Chapter 4 

***

Tekst inicijalno pripremljen za ovogodišnje izdanje AdBooka projekta Marketing mreže, gde je objavljen ovog novembra.