SR
EN

Četiri ključna koraka za preuzimanje kontrole tokom PR krize

25.01.2023.   •   Vesti iz struke
Četiri ključna koraka za preuzimanje kontrole tokom PR krize
Kompanije moraju da preuzmu kontrolu tokom PR krizne situacije da se ona ne bi pretvorila u nešto veoma negativno. Da bi ih predupredila, svaka kompanija mora da obrati pažnju na sledeće četiri stvari: odgovornost - kompanija ne bi trebalo da pokušava da ignoriše ili prikriva situaciju, već bi trebalo da preuzme odgovornost za nju; narativ -  kompanija mora da bude proaktivna i da osmisli inicijalnu poruku koja će joj pomoći da kontroliše narativ; procena - analiza događaja i praćenje medija; akcija - osmisliti odgovor koji će pokazati da kompanija sasvim razume krizu i objasniti na koji način će preuprediti istu u budućnosti.

Opširnije na linku.

Izvor: Kliping