SR
EN

Da li ste sPRemni za PRomene?

23.05.2023.   •   Vesti o agenciji
Da li ste sPRemni za PRomene?
TRANSFORMACIJA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Više nije dovoljno da brendovi podržavaju kompanijske vrednosti. Od njih se očekuje da ih jasno i glasno demonstriraju na dnevnom nivou. Očekivanja potrošača i korisnika su sve veća, kao i njihova svest o okruženju. To može biti prilika za kompanije i brendove da se posebno istaknu, a veliki rizik ako to ne primete na vreme.

Društvena odgovornost je oblast koja je doživela veliku ekspanziju i rast značaja, a danas podrazumeva veliki trio: CSR (corporate social responsibility), ESG (environmental, social & governance) i DEI (diversity, equity & inclusion). I ne, to nije rebranding društvene odgovornosti, već suštinska promena koja za PR timove u kompanijama i agencijama predstavlja ozbiljno polje učenja i razumevanja kompletnog okvira i saradnje sa drugim timovima. Samo tako možemo da očekujemo opipljive rezultate i stvarnu i transparentnu podršku pozitivnom uticaju na životnu sredinu i zajednice. Svest i doslednost u temama koje kompanije zastupaju i podržavaju podrazumevaju autentičnost i strateški pristup.

MIXTERNE KOMUNIKACIJE

Pandemija je bila akcelerator sve veće integracije interne i eksterne komunikacije. Znamo da princip silosa ne doprinosi efikasnosti, a za „mixterne“ komunikacije vidimo i da su itekako poslovno opravdane, kao strateško partnerstvo timova koji osiguravaju dosledan narativ i pravovremenu komunikaciju kroz sve kanale i sa svim ciljnim grupama.

Mixterna komunikacija doprinosi realizaciji poslovnih planova i ima veliki potencijal za dijalog, što je ključno za opstanak, uspeh i rast kompanija. Slično pandemiji, tokom recesije se očekuje još bliža saradnja timova koji se bave eksternom i internom komunikacijom. A naš glas ide tome da mixterna komunikacija bude i ostane new normal.

DIREKTORI SU VIŠE POSVEĆENI PR-U

I ne, ovde ne mislimo (samo) na njihovu vidljivost i promociju ispred kompanija, ekspertske tekstove i thought leadership. Sve više direktora i top menadžera je uključeno u PR strategije i rezultate. To pokazuje rast kredibiliteta struke i značaj reputacije kompanija i brendova na poslovne performanse.

Iskustveno gledano, drago nam je da su prošla vremena kada se na PR mislilo tek pošto se dogodi problem ili kriza. Danas smo uključeni u strateški dijalog sa top menadžmentom, pokrećemo projekte, inicijative i teme, dajemo kreativne ideje, analiziramo potencijalne rizike i preciznije merimo rezultate.

DIGITAL PR I OSETLJIVOST BRENDOVA NA PUBLIKU

Živimo u dinamičnom svetu. Bilo da posmatramo socijalne, ekonomske, političke ili ekološke izazove, svi imaju uticaj na PR kampanje. Evolucija tehnologije je otvorila vrata novim kanalima komunikacije i razmene informacija. Digitalni PR je u punom zamahu, pošto potrošači, aktuelni i potencijalni, koriste društvene platforme više nego bilo koji drugi kanal. Da bi ostali relevantni i ispred konkurencije, brendovi koriste društvene medije kao alat za unapređenje svoje priče o brendu i stvaranje emocionalne veze sa svojom ciljnom publikom.

Uspešni brendovi se povezuju sa potrošačima, podržavaju njihov aktivizam i daju doprinos pitanjima koja su važna. Tako brendovi suštinski povezuju ljude sa istim ili sličnim interesovanjima i stavovima. Važno je da potrošači osete da brendovi prate njihove potrebe i kreiraju proizvode u skladu sa tim potrebama, ali i različitostima.

Komunikaciono gledano, potrošačima su atraktivni sadržaji koji humanizuju brend. Svesno ili ne, žele da vide ljude koji stoje iza kompanije i brenda, u direktnoj komunikaciji. Ako na primer direktor kompanije ili zaposleni redovno koriste društvene platforme, publika ima više poverenja i lakše se povezuje sa brendom imajući osećaju da iza toga stoje stvarni ljudi.

Sa druge strane, da bi se brendovi povezali sa potrošačima, moraju da razumeju i koriste jezik koji koristi njihova ciljna javnost. Da bi to postigli, oni slušaju – bukvalno, ali i kroz analitiku. Na komunikatorima je da naprave strategije i usmere komunikaciju brendova i kompanija da bude razumljiva, atraktivna i u skladu sa osećanjima, željama, potrebama korisnika, i ka platformama na kojima se korisnici nalaze, kako bi se dijalog uspostavio i trajao.

EMPLOYER BRANDING

Svedoci smo sve većeg izazova za kompanije, iz svih industrija, da zadrže zaposlene. Vrlo je važno da kompanija vodi računa o svojoj ulozi u svetu, da bude inkluzivna, da se pridržava etičkih prinicipa i da transparentno komunicira, a sve što obeća zaista i uradi. Poverenje kod zaposlenih se stiče kroz internu, ali i eksternu komunikaciju.

Dolaze nove generacije. Gen Z su od rođenja u digitalnom svetu, imaju drugačiji odnos prema životu, životnoj sredini i poslovanju, a to znači i da kompanije moraju da učine svoje radno okruženje atraktivnim, kako bi ih privukle i zadržale. A oni su ti koji donose promene i koji će voditi ne samo biznis, već i svet u godinama koje su pred nama.

Tekst su napisale Tamara Bekčić i Milena Avramović Bjelica, direktorke i suosnivačice agencije Chapter 4 PR, za prvi broj magazina Marketing mreža.