SR
EN

Dr. Oetker: upravljanje otpadom i posvećenost očuvanju prirode

13.03.2024.   •   Vesti klijenata
Dr. Oetker: upravljanje otpadom i posvećenost očuvanju prirode
Kao proizvođač prehrambenih proizvoda, svesni smo uticaja otpada na životnu sredinu. U našem nastojanju da budemo odgovorni prema planeti, uspostavili smo potpunu transparentnost u upravljanju otpadom u našoj proizvodnji i saradnji sa maloprodajnim lancima. 

Sarađujemo sa relevantnim službama koje se bave prikupljanjem otpada i recikliranjem, kako bismo osigurali održivo postupanje s otpadom. Sav ambalažni otpad koji plasiramo na tržište, prijavljujemo Agenciji za zaštitu životne sredine i plaćamo naknadu operateru za transport, zbrinjavanje i reciklažu, u skladu sa ispunjenjem nacionalnih ciljeva za smanjene te vrste otpada. 

Sirovine i sadržaj proizvoda koji nisu pogodni za plasiranje na tržište, zbog stanja, roka trajanja ili kvaliteta, usmeravamo ka kompostu. Ovaj proces doprinosi stvaranju korisnog bio-đubriva koje obogaćuje zemljište, pospešuje rast biljaka i time višestruko doprinosi očuvanju prirode. 

Iako već sprovodimo ove mere, trudimo se da pravilnim planiranjem proizvodnje i prodaje kontrolišemo životne cikluse naših proizvoda. Do 2025. godine, planiramo smanjenje organskog otpada u procesu proizvodnje kako bismo dodatno doprineli održivosti i zaštiti okoline.