SR
EN

Ericsson prvog dana Svetskog kongresa mobilnih tehnologija: povezana društva, LTE i cloud

14.02.2011.   •   Vesti klijenata
Ericsson prvog dana Svetskog kongresa mobilnih tehnologija: povezana društva, LTE i cloud

• Ericsson i Akamai u ekskluzivnom strateškom partnerstvu u cilju stvaranja rešenja za mobile cloud

• Ericsson, Verizon Wireless i Samsung demonstrirali Voice over LTE

• Ericsson lansira uslugu za M2M komunikaciju zasnovanu na cloud-u Svetski kongres mobilnih tehnologija u Barseloni je počeo! U naredna četiri dana biće predstavljena najnovija tehnološka dostignuća sveta koji sve više i sve brže postaje mobilan! Osim mobilnosti, još jedna od osnovnih karakteristika današnjeg globalnog društva je i - povezanost! A Kompanija Ericsson proaktivno učestvuje u izgradnji ovakvog povezanog društva! Tri snage se udružuju da postanu osnov za povezano društvo: mobilnost, broadband i cloud. Kako bi podržali ove tri snage, Ericsson ima nove proizvode i koncepte koje će prikazati po prvi put na kongresu u Barseloni: Ericsson Device Connection platforma, koja omogućava operatorima da brzo pokrenu M2M rešenja, Antenna integrated radio – prvi korak ka heterogenoj mreži, IP networking portfolio, i PC kao Service solution. Više informacija na linku.