SR
EN

EU odobrila prvi zakon na svetu o veštačkoj inteligenciji

06.06.2024.   •   Vesti iz struke
EU odobrila prvi zakon na svetu o veštačkoj inteligenciji
Države članice Evropske unije odobrile su zakon koji ima za cilj uslađivanje pravila o veštačkoj inteligenciji, takozvani Akt o veštačkoj inteligenciji. Reč je o prvom aktu te vrste u svetu, koji može da postavi globalne standarde za zakonodavstvo o veštačkoj inteligenciji, navodi se u saopštenju Saveta EU. 

Novi zakon ima za cilj da podstakne privatne i javne aktere na razvoj i prihvatanje sigurnih i pouzdanih sistema veštačke inteligencije širom jedinstvenog tržišta EU.  Istovremeno, njime se nastoji da se osigura poštovanje osnovnih prava građana EU i podstaknu ulaganja i inovacije u oblasti veštačke inteligencije u Evropi. 

Akt o veštačkoj inteligenciji primenjuje se samo na područja obuhvaćena pravom EU i predviđa izuzeća u slučaju sistema koji se koriste isključivo za vojsku i odbranu, kao i za istraživačke svrhe. 

Različiti oblici veštačke inteligencije 

Zakonom se, prema riziku, kategorišu različiti oblici veštačke inteligencije. 

Tako, kako se navodi, sistemi veštačke inteligencije koji predstavljaju ograničen rizik podlegali bi vrlo blagim obvezama u pogledu transparentnosti, dok bi visokorizični sistemi bili odobreni pod uslovom da ispunjavaju niz zahteva i obaveza za pristupanje tržištu EU. 

Sistemi veštačke inteligencije, kao što su, na primer, kognitivna manipulacija ponašanjem i društveno vrednovanje biće zabranjeni u EU zbog neprihvatljivog rizika. Aktom se zabranjuje i upotreba veštačke inteligencije za prediktivne policijske obrade, koje se temelje na profilisanju i sistemima koji koriste biometrijske podatke za kategorizaciju ljudi prema specifičnim kategorijama kao što su rasa, vera ili seksualna orijentacija. 

Zakon se bavi i upotrebom modela veštačke inteligencije opšte namene. Kako se navodi, modeli veštačke inteligencije opšte namene koji ne predstavljaju sistemske rizike biće podložni nekim ograničenim zahtevima, na primer u pogledu transparentnosti, dok će oni koji predstavljaju sistemske rizike morati da se pridržavaju strožih pravila. 

Predviđene i kazne 

Kompanije koje prekrše zakon o veštačkoj inteligenciji biće kažnjene na osnovu procenta njihovog ukupnog prometa u prethodnoj finansijskoj godini ili preko unapred određenog iznosa, u zavisnosti od toga koji je veći. Proporcionalnim administrativnim kaznama podležu mala i srednja preduzeća, kao i startap preduzeća. 

Uredbom se predviđa i veća transparentnost u vezi s razvojem i korišćenjem visokorizičnih sistema veštačke inteligencije, koji će morati da budu registrovani u bazi podataka EU, a korisnici sistema za prepoznavanje emocija moraće da obaveste ljude kada su izloženi takvom sistemu. 

Zakon o veštačkoj inteligenciji, nakon što ga potpišu predsednici Evropskog parlamenta i Saveta, stupiće na snagu 20 dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU. 

Izvor: EuronewsTanjug 
Ilustracija: profimedia