SR
EN

Evolucija poslovne komunikacije

15.11.2021.   •   Vesti o agenciji
Evolucija poslovne komunikacije
Evolucija u poslovnoj komunikaciji konstantno traje, ali je postala značajno vidljivija i intenzivnija u poslednje dve decenije, a pogotovo su se značaj i promene u komunikaciji i interno i eksterno pokazali prošle godine, kada nas je pandemija Covid-19 sve dočekala potpuno nespremne. 

Ono čemu nas je prošla godina naučila jeste da ćemo itekako od sada biti spremni za neočekivano, i naše reakcije će biti mnogo brže i mnogo lakše i jednostavnije ćemo pronaći balans i u komunikaciji i u svim ostalim aspektima i rada i života. 

Efikasna komunikacija, usklađena sa strateškim potrebama i ciljevima kompanija i brendova je najvažniji faktor za komercijalnu održivost i rast. Zato mi u komunikacijama uvek kažemo da je strategija baza, a da je razvoj digitalnih tehnologija postao alat koji nam pomaže i olakšava da odredimo gde su nam ciljne grupe i kako da do njh dođemo i naše poruke i sadržaj prenesemo na nove inovativne načine i da nam rezultati budu merljiviji. 

Tokom većeg dela 20. veka, kompanije i brendovi su koristili tradicionalne medije kao što su novine, časopisi, radio i televizija za komunikaciju sa potrošačima i opštom javnošću. Ovi načini komunikacije su bili efikasni da se stigne do najšire publike, ali su takođe bili relativno skupi i nisu bili precizno usmereni na određene grupe kupaca. 

U 21. veku, digitalne komunikacione tehnologije su stvorile potpuno nove načine komunikacije sa ciljnim javnostima. U ovoj novoj eri interneta, pametnih telefona, društvenih mreža, brendovi i kompanije, ali i pojedinci mogu vrlo lako da stupe u interakciju sa svojom targetiranom publikom. Tehnologije same po sebi i kanali koje sam navela neće biti dovoljni da zadrže korisnike, već se vraćamo na početak i strateški prilagođenu komunikaciju, odgovarajući na specifične potrebe svoje ciljne grupe. 

Jedan od najvažnijih faktora uspešnosti poslovanja, a zavisi od uspešne komunikacije, na koju su ove promene uticale je korisničko iskustvo. To je jedan element koji je najvažniji za diferencijaciju brendova. Loša komunikacija značajno doprinosi lošem korisničkom iskustvu. Lojalnost koju su korisnici nekada gajili ka kompaniji ili brendu danas nestaje sa jednim lošim korisničkim iskustvom. 

Da bi kompanija pružila najbolje korisničko iskustvo, mora se prvenstveno oslanjati na dobru profesionalnu komunikaciju i prema zaposlenima i prema korisnicima. Interna komunikacija je evoluirala zahvaljujući pandemiji tako da se više poruke ne prenose samo od menadžmenta ka zaposlenima, već dvosmerno od zaposlenih ka menadžmentu, što pomaže da se osnaže zaposleni koji su najbolji ambasadori brenda i kompanije u kojoj rade. 

Tokom pandemije mnoge kompanije su shvatile značaj komunikacija i eksterno i interno i ubrzale su svoju digitalnu transformaciju kako bi se uklopile u trenutno okruženje. Mobilni telefon je postao glavni alat za komunikaciju i ka internim i eksternim javnostima. Komunikacija prilagođena mobilnim telefonima je glavno sredstvo za povezivanje sa korisnicima. Verujem da će u 2022. godini sve više kompanija početi da koristi tehnologiju mobilnih telefona za plasiranje svojih poruka potrošačima. 

Tehnologija chatbot-a koju pokreće veštačka inteligencija (AI) je jedan od tehnološki najnaprednijih trendova u poslovnoj komunikaciji za koji se može očekivati da će imati još više uticaja u 2022. Ona daje mogućnost kompanijama da eksponencijalno povećaju efikasnost i delotvornost svoje komunikacije sa potrošačima. Između ostalih mogućnosti, chat botovi mogu da odgovore na veliki broj upita u realnom vremenu, pa čak i da preuzmu upite pre nego što se podnesu. 

Komunikacioni trendovi relevantni za poslovanje zavise od tržišta, industrije i strateške pozicije. Ali ono u kom smeru ide evolucija komunikacije jeste veštačka inteligencija i njen uticaj na skoro svaku industriju. 


Autor teksta: Milena Avramović Bjelica, izvršni direktor i suosnivač agencije Chaper4 PR 

Tekst je napisan za Diplomacy&Commerce