SR
EN

Galenika donirala 400 hiljada evra za nacionalnu borbu protiv COVID 19

21.04.2020.   •   Vesti klijenata
Galenika donirala 400 hiljada evra za nacionalnu borbu protiv COVID 19

Galenika a.d. Beograd je prozivela i Vladi Republike Srbije stavila na raposlaganje 372.000 tableta leka Hidroksihlorokin Sulfat. Vrednost proizvedenih lekova, koje će  Galenika donirati  zdravstvenom sistemu Republike Srbije, iznosi 400.000 (četristo hiljada) evra. Proizvodnja Hidroksihlorokina završena je danas i kompletne količine biće u narednim danima predate Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO). Tehnologija koja je korišćena u proizvodnji Hidroksihlorokina obezbeđena je od strane kompanije EMS iz Brazila, koja je vlasnik Galenike a.d. Beograd od novembra 2017. godine. Kolege iz matične kompanije su potvrdile adekvatnost tehnoloških uslova, stručnost i sposobnost zaposlenih Galenike da po tehnologiji EMS-a proizvede ovaj veoma tražen lek, u svetu tokom trajanja pandemije COVID 19.

„Delimo brige građana Republike Srbije u ovom teškom vremenu. Ulažemo napore da obezbedimo kontinuitet snabdevanja i da pružimo sigurnost pacijentima i potrošačima obezbeđivanjem dovoljnih količina naših proizvoda. Proizvodnja i donacija Hidroksihlorokina je naš doprinos zajedničkoj borbi građana Srbije i izraz želje da kao društveno odgovorna kompanija pomognemo naporima zdravstvenog sistema Srbije“, izjavio je Ricardo Vian Marques, generalni direktor Galenika a.d Beograd.

Prošlog meseca kmpanija EMS iz Brazila, inicirala je pokretanje kliničkih ispitivanja leka Hidroksihlorokin u lečenju COVID 19 koji se do sada pokazao efikasnim u terapijskoj kombinaciji sa drugim lekovima. Kao rezultat toga, Galenika je odmah ponudila svoje znanje i resurse kako bi aktivno podržala nacionalnu borbu protiv COVID 19 u Srbiji.