SR
EN

Građani su najveći donatori

23.08.2023.   •   Vesti iz struke
Građani su najveći donatori
Građani su, putem masovnog davanja, bili najveći donatori u 2022. godini, pokazuje analizira strukture dobročinstva prema tipu donatora koju je objavila Catalyst Balkans, fondacija posvećena izgradnji i stvaranju filantropskog društva. Donacije građana putem masovnog davanja (SMS donacije, platforma donacije.rs, događaji za prikupljanja sredstava) čine 36,5 odsto svih dobrotvornih akcija, a građani su najčešće podržavali neprofitne organizacije kroz kampanje za prikupljanje sredstava (58,6 odsto). 

Građane sledi poslovni sektor, sa 25,6 odsto akcija, koje su podjednako usmerene na ustanove (35,8 odsto) i neprofitni sektor (34,2 odsto). 

Individualne donacije čine 14,4 odsto svih donacija i najčešće su u vidu pružanja direktne pomoći pojedincima i porodicama (82,5). Takav je slučaj i sa donacijama iz dijaspore. Čak 89,2 odsto donacija iz dijaspore namenjeno je pojedincama i porodicama. 

Za više detalja o strukturi dobročinstva posetite ovaj link.

Image by rawpixel.com on Freepik