SR
EN

HP predstavlja FlexNetwork rešenje moćnih performansi za video-prenos i mobilni pristup

18.05.2011.   •   Vesti klijenata
HP predstavlja FlexNetwork rešenje moćnih performansi za video-prenos i mobilni pristup

HP je predstavio niz rešenja zasnovanih na novoj HP FlexNetwork arhitekturi, uključujući HP 10500 svič serije A za primenu u kampusima, koji pruža vodeću propusnu moć, malu latentnost i performanse za pokretanje bogatih multimedijskih aplikacija. Novo HP FlexManagement rešenje objedinjuje upravljanje fizičkim i virtuelnim mrežama, a novi sistem za sprečavanje upada u virtuelne i cloud mrežne sisteme unapređuje zaštitu u računskim centrima. Ova nova rešenja bazirana su na HP FlexNetwork arhitekturi, jedinoj objedinjenoj mrežnoj arhitekturi na tržištu koja je namenjena korisnicima koji žele da iskoriste prednost multimedijskih sadržaja, virtuelizacije, mobilnosti i cloud computinga širom svojih računskih centara, kampusa i ogranaka. Kao osnovna komponenta HP-ove konvergentne infrastrukture, HP FlexNetwork arhitektura objedinjuje mrežne silose obezbeđujući da su protokoli na isti način implementirani u svim mrežnim uređajima, u celoj organizaciji. Rezultat toga je da korisnici mogu pojednostaviti i ubrzati pokretanje usluga, što poboljšava agilnost i inovativnost.