SR
EN

HP propisao dijetu za storidže i garantuje smanjenje kapaciteta

16.05.2011.   •   Vesti klijenata
HP propisao dijetu za storidže i garantuje smanjenje kapaciteta

HP je predstavio HP Get Thin Guarantee Program, koji omogućava korisnicima da smanje neophodan prostor za čuvanje podataka za 50 odsto ili više nakon zamene stare opreme novim HP 3PAR Utility Storage. Deo portfolija HP Konvergentne Infrastrukture, HP 3PAR storidž sistemi nude tanke silikonske procesore kao sastavni deo visokospecijalizovanog hardverskog dizajna. U kombinaciji sa HP 3PAR Thin Conversion Software ovaj mehanizam pokreće brzo “istanjivanje” veličine storidža identifikujući i otklanjajući neiskorišćene kapacitete diska. Rezultat je smanjenje tradicionalnih veličina storidža za 50 odsto ili više i konvertovanje u „stanjene“ oblike u okviru HP 3PAR. Ovo omogućava korisnicima da smanje ekološki otisak stroidža i potrošnju struje, dok se istovremeno smanjuje i vreme potrebno za administriranje storidža čak do 90 odsto. Kao deo garancije, svaki učesnik u programu koji ne realizuje 50 odsto ili više smanjenja neophodnog prostora za čuvanje podataka dobija od HP-a dodatni kapacitet diska i odgovarajući softver, kao i podršku u vezi sa dodatnim kapacitetom diska i softverom u iznosu razlike.