SR
EN

Inovacije u doba krize

06.05.2020.   •   Blog
Inovacije u doba krize

Definicija primene inovacija se odnosi na novu metodu, ideju ili proizvod. Svi se slažu da su inovacije od krucijalne važnosti za uspeh organizacije. Međutim, u uslovima vanrednog stanja i teške globalne krize izazvane pandemijom, inoviranje nije bilo na listi prioriteta, već preživljavanje. Da li je to preživljavanje stvorilo novu vrednost i kakvog je karaktera? Otvaram vrata agencije Chapter 4, iako radimo od kuće, i pišem o svemu što se dešavalo od marta i kako ja to vidim.

Krizna komunikacija

S obzirom da je pandemija dovela do sveopšte krize, krizna komunikacija je bila na agendi svih kompanija, mesecima.

Iz agencijskog ugla, u početku nam je u radu bio fokus na ljude i bezbednost, pravovremenu, autentičnu i iskreno brižnu  internu i eksternu komunikaciju za sve ciljne grupe klijenata. Planovi za krizne situacije su se pokazali višestruko korisnim, a posebno činjenica da smo sa mnogim klijentima pre ove situacije imali i simulacije i treninge principa kriznog komuniciranja kroz različite scenarije. Paralelno, mnoge kampanje su obustavljene ili odložene jer je njihov smisao pod novonastalim okolnostima bio upitan.

Društvena odgovornost

Solidarnost je došla do izražaja na najbolji mogući način i klijenti su pokazali svoju pravu, lidersku stranu - na šta smo itekako ponosni. U agenciji smo bukvalno imali malu kriznu donatorsku stanicu gde smo koordinisali društvene i medicinske potrebe i mogućnosti klijenata, pa i sami kao agencija Chapter 4 donirali medicinsku opremu. Marbo Product odnosno Pepsico West Balkans, Mol, McDonald`s, Galenika, Unilever, Mastercard ... svi su sa snažnim osećajem potrebe da se uključe u nacionalnu borbu protiv COVID-19 danonoćno radili na tome da pruže svoje maksimum i da daju konkretan doprinos. I taj doprinos je objektivno, ogroman. Bolje smo se upoznali i mi timski i sa klijentima. Podelili smo trenutke od velike vrednosti. Otkrili smo i jednu borbenu stranu klijenata, ali toliko toplu i ljudsku, i poseban nivo posvećenosti.

Strateško planiranje

U sledećoj fazi, ali i paralelno sa donatorskim aktivnostima, bavili smo se ažuriranjem postojećih komunikacijskih planova i predviđenih kanala i poruka, a sve to uz pojačanu internu komunikaciju kao ilustraciju liderstva kompanija i njenih menadžera. Trudili smo se da u vanrednim okolnostima svim stejkoholderima pružimo pravovremene i korisne informacije. Kriterijum za celokupnu komunikaciju bio je taj da ljudima ponudimo sadržaj koji je njima relevantan u okolnostima krajnje izmenjene realnosti, dnevne rutine i povećanog nivoa osećanja neizvesnosti.

Inovacije

U nekom širem smislu, sve su ovo inovacije. Radili smo pod manje-više neverovatnim okolnostima i nismo posustajali ni pred najvećim preprekama. Radili smo od kuće, ali non-stop, bukvalno 24/7. Prevazilazili smo izazove koji su bili nezamislivi pre korone.

Sa mnogim klijentima smo uspeli da odemo korak dalje, odnosno da razvijemo nove ideje i koncepte koji će još bolje da odgovore na promene koje su nas okružile. Neki nas čekaju uskoro, neki su već realizovani.

Jedan od tih je i sada čuveni kućni koncert Marije Šerifović koji je videlo preko pola miliona ljudi. Hvala pre svega klijentu na saradnji i sluhu. Hvala fantastičnoj umetnici, ljudskoj veličini, na profesionalnosti i efikasnom delovanju.

Timski rad pobeđuje i tu mislim na moj Chapter 4 i na sve drage klijente i partnere. Toliko smo ponosni na vas i kao što smo obećali u martu - uspeli smo.

Autor: Tamara Bekčić