SR
EN

Bile smo jedine žene među osnivačima Chapter 4 mreže agencija

17.12.2020.   •   Blog
Bile smo jedine žene među osnivačima Chapter 4 mreže agencija
Chapter 4 je deo istoimene grupacije koja posluje širom Centralne i Jugoistočne Evrope. Koliko vam u poslovanju pomaže činjenica da ste ekskluzivni partner vodeće svetske komunikacijske mreže BCW Global?

Tamara Bekčić: Tako je. Malo je poznato da je mreža nastala kao inicijativa nas nekoliko kolega koji smo se poznavali i ranije sarađivali na tržištima u regionu. Tada su to bile četiri zemlje osnivača: Srbija, Austrija, Bosna i Hercegovina i Mađarska. Milena i ja smo, na taj način, od početka bile aktivne učesnice kreiranja uspešne priče naše mreže. Interesantno je takođe da smo tada Milena i ja bile jedine žene suosnivači Chapter 4 agencija.
Posle skoro 11 godina, Chapter 4 agencije su aktivne na čak 10 tržišta u Evropi, a imamo i veći broj partnerskih agencija sa kojima sarađujemo u ostalim zemljama. Polovina direktora i vlasnika naših agencija danas - predstavljaju žene.

Partnerstvo sa BSW Global nam veoma znači, posebno u pogledu obezbeđivanja najviših standarda industrije i razmene iskustva. Ova saradnja itekako utiče na razvoj i inovacije tima, a posledično rezultate u radu sa klijentima.  Suprotno dosta ustaljenom mišljenju, partnerstvo sa globalnom mrežom nam ne donosi nove klijente. To radimo same, odnosno sa timom – negujući visok kvalitet usluga, stalni razvoj izuzetnih članova tima, biznis fokus i inovacije.
Retki su i sve ređi primeri učešća mreže na većim regionalnim i globalnim tenderima. Klijenti danas znaju da angažman veće mreže može da pojednostavi proces selekcije i obezbedi najpovoljniju cenu, ali ne i da osigura najviši kvalitet. U proseku, na svakih 25 tendera imamo samo jedan koji je šireg regionalnog karaktera i to često zato što je specifičan,  na unificiranu temu ili u okviru jednog projekta.
S druge strane, ono što je neuporedivo češći slučaj jeste da klijent, zadovoljan uslugom koju je dobio na našem tržištu, odluči da kontaktira Chapter 4 agenciju i na drugim tržištima na kojima posluje. Na taj način se kvalitetom širi uticaj mreže.


Na naše tržište ste pre više od jedne decenije među prvima doneli holistički pristup komunikacijama. Da li i u kojoj meri vaši inovativni projekti obezbeđuju vašim klijentima da postižu bolje rezultate i reputaciju?

TB: Naš pristup je zasnovan na tome da na optimalan način podržimo poslovne planove klijenata. Taj pristup vrlo često podrazumeva specifičnu komunikaciju sa višestrukim ciljnim javnostima i za svaku je posebno prilagođen. Aktivnosti zasnovane na tom principu su itekako merljive. Ako znamo šta želimo da postignemo, onda znamo i šta i kako možemo da merimo, direktno i indirektno, kvantitet i kvalitet.
U zavisnosti od klijenta, teme i poslovnog cilja, fokus  i ciljne grupe se menjaju, ali strategija, kreativnost i inovativnost, kao i etika, su stalni elementi. Naši klijenti znaju da mogu da računaju na nas u tom pogledu i da je svaki njihov projekat za nas izazov kome sa velikom pažnjom i zadovoljstvom pristupamo.
Komunikacija i projekti se strateški planiraju i nema brzih rešenja. Tako postižemo i odlične rezultate, i negujemo ili unapređujemo reputaciju klijenata, a posledično i našu reputaciju. Nema bolje preporuke od zadovoljnog klijenta i uspešnog projekta ili kampanje.


Koliko vaša ekpertiza počiva na izuzetnim pojedincima, stručnjacima za različite oblasti komunikacija, a koliko na snazi i uigranosti čitavog tima?

Milena Avramović Bjelica: Rekla bih da podjednako koristimo i snagu tima, ali i interesovanja, znanja i iskustva koja svaki član tima poseduje. Velika je prednost manjih timova jer se jasno vidi u čemu je neko dobar, a na čemu treba da radi i onda se mnogo brže i lakše rešavaju svi izazovi. Da bi se uspešno vodio jedan klijent, konsultanti koji radi sa tim klijentom moraju duboko i široko da uđe u materiju i industriju iz koje klijent dolazi. Naša prednost, mislim na Chapter 4, je jer ceo tim stalno uči i nadograđuje svoja znanja. Kako se pojavljuju novi kanali i alati, tehnologije se stavljaju u službu komunikacije, intreresovanja svih nas se šire i mi svakodnevno učimo, što jedni od drugih, što posećujući različite stručne seminare, konferencije, webinare...


Kako je raditi u isključivo ženskom kolektivu? Sudeći po vašoj agenciji izreka „Žena je ženi vuk“ nije tačna, zar ne?

MAB: Nismo baš isključivo ženski tim, imamo i jednog kolegu koji se izvanredno uklopio sa nama ženama. Ali da, bilo je tokom ovih skoro 11 godina postojanja agencije Chapter 4 i trenutaka kada su isključivo žene činile naš tim. Čini mi se da nije toliko bitno da li tim čine samo žene ili samo muškarci ili kombinovano i jedni i drugi sve dok postoji motivacija i inspiracija za posao, želja da se uči i pomogne kolegama, međusobno poštovanje članova tima i uvažavanje različitosti. Možda se žene bolje razumeju međusobno jer imaju slična interesovanja mimo posla i taj instinkt za multitasking je dosta izraženiji kod žena, kao i odgovornost, otvorenost u komunikaciji i kad nisu sigurne u nešto, da postavljaju dodatna pitanja. 


Na osnovu čega klijenti biraju vašu Chapter 4? Šta je presudno? Reference i iskustvo? Poznavanje globalnih prilika i lakolnog tržišta? Analitičnost, proaktivnost...?

MAB: Verujem da su to autentičan, analitičan i tailor -made pristup svakom klijentu ponaosob. Znanje i iskustvo koje posedujemo i kao tim, ali i svaki zaposleni ponaosob o kretanjima na tržištu, regionalni i globalno o insdustrijama iz kojih naši klijenti dolaze kao i naša dostupnost i pravovremena reakcija i rešenja koja osmisšljavamo u kriznim situacijama.


Da li je vaša stručnost za krizni PR, krizne komunikacije i upravljanja kriznom situacijom došla do punog izražaja u najvanrednojoj situaciji od svih u kojima smo do sada bili, a koju je izazvao virus Kovid-19? 

TB: Ono što sam primetila i što stalno ponavljam jeste da smo zahvalni što smo pandemiju sa klijentima dočekali sa izvesnom prednosti. 
Da pojasnim: planiranje  krizne komunikacije je sastavni deo naše podrške klijentima, odnosno ekspertize tima Chapter 4. Iako scenario identičan pandemiji COVID-19 niko nije mogao da predvidi, sama činjenica da su planovi postojali i da smo ih kroz treninge kriznih timova sa klijentima prolazili na redovnoj bazi, pomogli su u velikoj meri da se rizici umanje, da komunikacija interno i eksterno da teče glatko, jasno i efikasno i da se na taj način brzo uspostavi kontrola koja je svima pružila sigurnost i nadu. 


Kako vidite budućnost komunikacija i u kontekstu novih kanala, novih alata, novih zahteva i očekivanja klijenata, ali i činjenice da je globalna pandemija sve promenila i da više nikad ništa neće biti isto?

MAB: Covid-19 je izvršio ogroman uticaj na ceo naš život, profesionalno i lično, i izazvao je ogroman pomak u načinu naše međusobne komunikacije. Ako neko nije razumeo frazu “digitalna transformacija” koja se unazad nekoliko godina pominje, sada sigurno jeste, jer smo je u prethodnih nekoliko meseci svi preživeli. Gledajući dalje od ove neverovatno brze promene kanala koje koristimo za komunikaciju, primetan je i pomak u načinu na koji lideri u preduzećima razgovaraju sa svojim zaposlenima, kupcima, investitorima i širom zajednicom. Kroz konstantne video pozive doslovno smo ušli u lične živote jedni drugima i ta transparentnost nas je sve dovela da u komunikaciji budemo autentičniji, sa više empatije i dostupniji nego što bi to bili obično, što su svi izuzetno cenili i verujem da će se ovakav vid komunikacije nastaviti.

Intervju je inicijalno napisan za dodatak Empowered Women 2020 magazina CorD.