SR
EN

Jedinstveno postrojenje za proizvodnju komponente za biodizel

15.03.2022.   •   Vesti klijenata
Jedinstveno postrojenje za proizvodnju komponente za biodizel
U Komaromu je otvoreno novo postrojenje kompanije Rossi Biofuel koje će znatno uvećati ukupnu proizvodnju biogoriva u Mađarskoj. Ovo ulaganje MOL Grupe i Envien Grupe označava pokretanje tehnologije u Evropi koja ima kapacitet da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za preko 85%. 

Godišnja proizvodnja kompanije i ukupan obim proizvodnje biogoriva sa kapacitetom od 50.000 tona godišnje u Mađarskoj će znatno porasti zahvaljujući ovom postrojenju. Ovo postrojenje prvo je u Evropi koje će koristiti tehnologiju RepCat austrijske kompanije BDI-BioEnergy International GmbH koja je pokazala izuzetnu fleksibilnost kada su u pitanju sirovi materijali. Biodizel proizveden na ovaj način je među gorivima koja su najmanje štetna po životnu sredinu. 

Opširnije možete pročitati na linku.