SR
EN

Kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje mladih

09.12.2021.   •   Vesti klijenata
Kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje mladih
Rezultati ankete o mentalnom zdravlju mladih u Srbiji, koju je sprovela platforma „Zdravo dvadesete“ kompanije Galenika, pokazali su da ispitanici u dvadesetim godinama u velikoj meri osećaju promene kada je njihovo mentalno zdravlje u pitanju, a koje su nastale kao posledica pandemije Covid19 (72,4 odsto ispitanih). Takođe, čak 81,9 odsto anketiranih smatra da se oseća drugačije u odnosu na period pre pandemije. U anketi je učestvovalo više od 200 ispitanika, koji su na upitnik odgovarali anonimno. 

Fokus ankete bio je na različitim aspektima mentalnog zdravlja mladih – od prisustva različitih simptoma i ispitivanja u kojoj meri se oni zapravo javljaju kod ispitanika preko načina na koji se mladi bore sa problemima sa kojima se suočavaju do diskusije o njihovim osećanjima kao i važnosti podrške okoline. 

Opširnije o samim rezultatima ove ankete možete pročitati na linku.