SR
EN

Koncept društveno odgovornog poslovanja postao je prirodna obaveza

21.07.2022.   •   Vesti klijenata
Koncept društveno odgovornog poslovanja postao je prirodna obaveza
Rikardo Vian Markes, generalni direktor Galenike, je za magazine Diplomacy & Commerce izneo stavove o društveno odgovornom poslovanju i razvoju ovog koncepta. Rikardo govori da nije dovoljno da kompanija bude lider u prodaji i prihodima ako potrošači, zaposleni i partneri ne prepoznaju brend kao odgovoran sa društvenog, ekološkog, kulturnog i sportskog stanovišta. 

„Tokom protekle dve decenije, korporativna društvena odgovornost (CSR) je procvetala kao ideja i evoluirala na vrhu agendi lidera u korporativnom svetu. Društveno odgovorno poslovanje, nekada sporedna emisija o dobrobiti, sada se smatra mejnstrimom. Od velikih firmi se danas očekuje da budu dobri građani i kompanije žele da pokažu da jesu. Koncept društveno odgovornog poslovanja postao je obavezan, prirodna obaveza. Danas društvo, generalno gledano, ima veća očekivanja od preduzeća koja preuzimaju društvene odgovornosti nego prethodnih decenija. Više nego ikad, kompanije se posmatraju. Sramotne korporativne vesti bilo gde u svetu mogu se snimiti kamerom i objaviti svuda u trenu, zahvaljujući internetu i društvenim medijima. Pored toga, porasla je zabrinutost zbog negativnih efekata klimatskih promena. Veliko zeleno buđenje vodi društvo za kompanijom da ozbiljno sagleda svoj uticaj na životnu sredinu. Konačno, kompanije se suočavaju sa velikom potražnjom za poboljšanim društveno odgovornim poslovanjem od strane svojih zaposlenih. Kompanije su prinuđene da deluju pozitivno kako bi privukle, motivisale i zadržale superiorno osoblje. Jednostavno rečeno, ljudi žele da rade za kompaniju sa kojom mogu da dele zajedničke vrednosti.“ 

Intervju u celosti možete da pročitate na linku.