SR
EN

Ljudi su važni – mislimo o iskustvu koje im pružamo

29.09.2023.   •   Vesti klijenata
Ljudi su važni – mislimo o iskustvu koje im pružamo
Rast važnosti iskustava korisnika i iskustava zaposlenih za uspeh kompanije je u današnje vreme evidentan, bez obzira na industriju. Menadžment, lideri i eksperti iz oblasti ljudskih resursa, marketinga, komunikacije i prodaje, sve više na mapu svojih prioriteta stavljaju upravo Customer Experience (CX) i Employee Experience (EX). 

Pred današnjanim liderima i menadžerima timova su brojni izazovi kada je reč o unapređenju procesa rada, a sa ciljem postizanja željenih poslovnih ciljeva. Primena tehnoloških alata sama po sebi nije dovoljna. Tehologija je, ipak ili još uvek, samo sredstvo, jer ključ je u ljudima – u zaposlenima i kupcima, i u unapređenju njihovog iskustva. Primeri najbolje svetske prakse pokazuju da su lideri i menadžeri svoju pažnju usmerili ka razvoju Employee Experience (EX) i Customer Experience (CX) strategija, čijeg značaja i neophodnosti kompanije postaju sve više svesne. 

CX i EX uvidi su važni bilo da se bavite marketingom, ljudskim resursima, prodajom, komunikacijama, ili ste direktor ili vlasnik kompanije, jer zajedničko za sve je rad sa ljudima i usmerenost ka njima. Dobre, savremene strategije donose dobrobit svim pojedincima, kao i samoj kompaniji. 

Portal magazina Nedeljnik je objavio tekst povodom konferencije FIRESTARTER 23 posvećene temama Customer Experience i Employee Experience i možete ga pročitati na sledećem linku.