SR
EN

MOL Grupa u prvom kvartalu zabeležila neto gubitak od 152 miliona dolara

07.05.2020.   •   Vesti klijenata
MOL Grupa u prvom kvartalu zabeležila neto gubitak od 152 miliona dolara

MOL Grupa danas je objavila ostvarene finansijske rezultate u prvom kvartalu 2020.

Veliki gubici zaliha kao i devizni gubici rezultirali su neto gubitak MOL Grupe od 152 miliona dolara u prvom kvartalu, kao prvi znak krize uzrokovane pandemijom. Osnovne operacije bile su snažne do sredine marta, što je vidljivo i na 622 miliona dolara čiste CCS EBITDA.

Ipak, pandemija je već počela ozbiljno da utiče na sve poslovne linije u poslednje 2-3 nedelje marta, a situacija u aprilu se dodatno pogoršala. Zbog nepredvidivog spoljnog okruženja, 2020. godine EBITDA smernice su povučene, a smernice o organskom kapitalu smanjene su za više od 25%.

Za više informacija posetite link