SR
EN

Nova studija Mastercard ekonomskog instituta

14.10.2022.   •   Vesti klijenata
Nova studija Mastercard ekonomskog instituta
U aktuelnim, promenljivim okolnostima koje nameću ekonomska dešavanja širom sveta, izbori koje potrošači prave o tome na šta, kada i gde troše, mogu pomoći u razumevanju novih trendova. Izveštaj „Promene u novčanicima“ koji je izradio Mastercard ekonomski institut pruža uvid u to kako se potrošači širom sveta čvrsto drže navika koje im osiguravaju praktičnost, bolja iskustva ili i jedno i drugo. 

Najnoviji izveštaj Mastercard ekonomskog instituta na osnovu kombinacije jedinstvenih i često korišćenih ekonomskih metrika odgovara na tri ključna pitanja – šta, kada i gde potrošači kupuju i pokazuje da se menjaju preference u pogledu potrošnje.

Osnovni zaključi ove analize pokazuju da je: 

  1. Potrošnja na kupovinu namirnica za 70% prevazišla nivoe pre pandemije 
  2. Rezervacije letova širom svetu tokom ovog leta bile su za 15% iznad nivoa iz 2019. godine 
  3. Trendovi rada na daljinu utiču na to kako živimo i na šta trošimo – kao rezultat toga, „vikend“ počinje ranije

Opširnije možete pročitati na linku.