SR
EN

Novi Globalni Index definiše šta digitalne ekonomije čini pouzdanijim i otpornijim

07.12.2020.   •   Blog
Novi Globalni Index definiše šta digitalne ekonomije čini pouzdanijim i otpornijim
Kompanija Mastercard predstavila je treće globalno istraživanje Index digitalne inteligencije koju kompanija sprovodi sa prestižnim fakultetom za međunarodne politike, Fletcher, pri Univerzitetu Tufts. Index daje prikaz napretka 90 zemalja u jačanju digitalne ekonomije, a istraživanje je obuhvatilo period globalne pandemije. 

Čak i usred globalnog zatvaranja, najdinamičnije digitalne ekonomije poput Sjedinjenih Država, Južne Koreje, Tajvana, UAE i Nemačke,  značajno su nadmašile OECD stopu rasta u Q2 2020.
Češka, Litvanija i Kipar su zajedno sa ovim zemljama u grupi takozvanih ekonomija koje se ističu, odnosno onih koje pokazuju veliko ubrzanje u razvoju. 
Kina, Indija, Indonezija, Poljska i Rusija su po rezultatima ocenjene kao ekonomije koje se i dalje brzo razvijaju, a koje su istovremeno veoma atraktivne za investitore zbog ubrzavanja i značajnog prostora za rast. 
Švedska, Holandija i Danska imaju zreo pristup digitalizaciji u javnom sektoru i rade na politikama za jačanje digitalne uprave i sigurnog okruženja, dok je e-uprava najnaprednija u SAD-u, Hong Kongu, Tajvanu, Južnoj Koreji i Singapuru.

Opširnije možete pročitati na linku.