SR
EN

Osnova komunikacije je strategija

09.11.2020.   •   Blog
Osnova komunikacije je strategija
1. U kojoj meri je COVID-19 kriza ukazala na značaj strateških komunikacija?
Osnova komunikacije je strategija, bez obzira da li govorimo o uobičajenom načinu rada ili nekom specifičnom, kao što je ovo vreme u kome trenutno živimo i radimo, a koje je uzrokovano pandemijom COVID-19. Bez ozbiljne strategije nema dobre komunikacije i podrške biznisu kroz komunikaciju. Ono što je pandemija donela jesu jedinstveni reputacioni i komunikacijski izazovi za kompanije jer su svi, bez izuzetka i bez obzira na industrioju, morali da se prilagode novom načinu poslovanja i novom okruženju u kom posluju. Ono što je sigurno jeste da je pandemija doprinela da komunikacije postanu vidljiv prioritet i za najviši menadžment kompanija, jer su pandemijom pogođeni svi i bilo je potrebno kroz pravovremenu, tačnu i transparentnu komunikaciju preneti poruke zaposlenima, saradnicima, investitorima, kupcima, partenrima, regulatornim telima... Tako da rekla bih da je izgleda morala da nam se nažalost desi pandemija kako bi osvestila mnoge o značaju komunikacija.

2. Koliko su brendovi u Srbiji komunikacijski dobro i brzo odgovorili na izazove u vezi sa pandemijom? (navesti primer dobro i eventualno nepravovremene komunikacije)
Odgovorili su podjednako dobro i brzlo ili loše i sporo kao i bilo gde u svetu. COVID-19 je velika zagonetka za ceo svet i previše brzo se sve odvijalo, pogotovo u martu i aprilu, pa su sve kompanije imale slične ciljeve, a to je da se pobrinu za zaposlene i nastavak poslovanja krozu nove modele i uz primenu bezbedonosnih mera, da se očuvaju radna mesta, a onda da se informacije kako rekoh pravovremeno podele sa ostalim ciljnim grupama. U početku su interna i tamo gde je bilo neophodno i eksterna komunikacija bili najvažniji, a takoreći paralelno sa tim su se spremali i krizni scenariji. Kasnije kada su se svi „navikli“ na pandemiju nastavljeno je sa adekvatnom brend komunikacijom. 

3. Koje potencijalne rizike, u ovakvim situacijama, donosi nekomunikacija sa ciljnom grupom? Da li ćutanje u krizi košta brend i koliko?
Komunikacija nikako ne sme da prestane. U vremenu u kom se mi trenutno nalazimo, a koje niko od nas nije iskusio ranije, ne možemo da sedimo i gledamo šta drugi rade, da čekamo i onda kažemo i mi ćemo tako. Ne, ovde su brendovi i kompanije morali da shvate jedinstvenu ulogu koju njihov brend ima u životima ljudi, da razumeju promene koje je pandemija donela i kako se promenio način rada i života i da vide kako brend i kompanija mogu biti korisni tokom krize. Takođe u potrazi za prilikama mi, u Chapter 4, smo savetovali našim klijentima da urade pravu stvar tamo gde to ima smisla za njihovo poslovanje, da se uključe u određene projekte od opšteg, društvenog značaja, a da to prati vrednosti, misiju i viziju koju sama kompanija gaji. Baš kao i ljudi, i brendovi treba da koriste ton u zavisnosti od konteksta. Sada više nego ikada, kompanije i brendovi moraju da pokažu empatiju i razumevanje korisnika i njihovih potreba kroz primerenu komunikaciju. Ćutanje ne samo da mnogo košta brend, već može da ga potpuno uništi kao da nikad nije ni postojao.

Tekst je inicijalno pripremljen za Adbooka, publikaciju namenjenu kreativnoj industriji u Adriatic regionu.