SR
EN

PepsiCo u Srbiji: zeleni poduhvati na putu ka održivoj budućnosti

20.12.2023.   •   Vesti klijenata
PepsiCo u Srbiji: zeleni poduhvati na putu ka održivoj budućnosti
Kompanija PepsiCo je u Srbiji i na globalnom nivou postavila ambiciozne, ali ostvarive ciljeve po pitanju potpunog prelaska na obnovljive izvore energije, i u skladu sa njima razvila značajne projekte na lokalnim tržištima u okviru kojih kompanija posluje. 

Milan Pasula, direktor lanca snabdevanja za zemlje južne i centralne Evrope kompanije PepsiCo, govario je za Energetski portal o energetskim pojektima kompanije u Srbiji, reciklažnim projektima, ostvarenim rezultatima u okviru fabrike otpadnih voda i smanjenju CO2 emisija. 

Ceo intervju pročitajte u nastavku. 

Šta su najznačajniji energetski projekti kompanije PepsiCo u Srbiji u 2023. godini? 

U 2023. godini, jedan od ključnih energetskih projekata koje smo sprovodili u Srbiji bio je i instalacija solarne elektrane od 0,5MW u okviru naših proizvodnih pogona u Magliću, u opštini Bački Petrovac. Kao deo naše globalne Pepsico Positive (pep+) strateške transformacije koja u središte rasta i kreiranja vrednosti stavlja održivost i ljudski kapital, ova inicijativa predstavlja prvu fazu našeg plana „zelene“ elektrifikacije ove fabrike. Kompanija PepsiCo trajno je posvećena zelenoj tranziciji, i to je način na koji kreiramo nove mogućnosti u okviru našeg poslovanja koje podstiče pozitivnu promenu za planetu i ljude, te planiramo da nastavimo sa investiranjem u ovom segmentu i u narednim godinama, sa fokusom na proširenje površina pokrivenih solarnim panelima i povećanje njihovih kapaciteta. Pored toga, trenutno istražujemo mogućnost instalacije biogasnog reaktora, što bi nam omogućilo proizvodnju prirodnog gasa od bio-otpada. 

Svaki od ovih projekata čini važan deo našeg globalnog cilja i puta ka održivom razvoju, a to je, između ostalog, i upotreba 100 odsto obnovljivih izvora energije u sopstvenim operacijama do 2030. godine i dodatno u svim našim franšiznim operacijama i operacijama trećih strana do 2040. godine. Odgovorno poslovanje je u centru naših korporativnih vrednosti, i stoga nastojimo da dostignemo nultu neto emisiju i pre postavljenih rokova i dodatno podstaknemo pokretanje pozitivnog lanca vrednosti. 

U kojoj meri se sprovode reciklažni projekti u okviru PepsiCo operacija u Srbiji? 

Smanjenje otpada, u svim njegovim oblicima i kroz naš lanac vrednosti, strateški je imperativ za kompaniju PepsiCo i jedan je od ključnih principa naše pep+ transformacije. Ne samo da predstavlja benefit za naše poslovanje redukujući troškove i podižući nivoe efikasnosti, već doprinosi opštem napretku i podizanju svesti zajednice, angažujući istu demonstracijom dobre prakse. S ponosom mogu da kažem da smo kao kompanija potpuno posvećeni dostizanju najviših nivoa recikliranja, i da trenutno u Srbiji kroz redovne procese zbrinjavanja otpada uspešno recikliramo 96,2 odsto ukupno generisanog otpada. 

Svesni smo važnosti održivog upravljanja resursima, te ulažemo napore kako bismo postigli nultu emisiju otpada i podržali odgovorno ponašanje prema životnoj sredini. Jednu od takvih akcija koje smo upravo ove godine sproveli u Srbiji ilustruje i naša inicijativa “Plus za planetu – promena počinje od tebe”, s kojom smo želeli da skrenemo pažnju na adekvatno odlaganje plastične ambalaže i važnost svakog pojedinačnog doprinosa u okviru cirkularne ekonomije, a iz perspektive puta ka održivoj budućnosti. 

Koji su rezultati zabeležni u okviru fabrike otpadnih voda i da li je bilo značajnijih pomaka tokom prethodne godine? 

Naša fabrika u Magliću spada u red najmodernijih PepsiCo fabrika u Evropi, po nivou opremljenosti kako za potrebe proizvodnje, tako i za brigu o ostacima i nus efektima procesa proizvodnje. Kroz postrojenje za preradu otpadnih voda, vidimo značaj za ekološku održivost rada fabrike i zaokružen ciklus, bez uticaja na životnu sredinu. Ovaj ciklus podrazumeva da se ukupna količina zahvaćene vode korišćene u procesu proizvodnje, dalje prečišćava i zatim ponovo vraća u prirodu. Osim ovog zaokruženog ciklusa upotrebe vode i njenog vraćanja u prirodu, a kako bismo smanjili rad samog postrojenja za prečišćavanje i zahvatanje vode, povećan je i procenat reciklažne vode u procesu proizvodnje. 

Šta PepsiCo u Srbiji vidi kao glavni drajver smanjenja CO2 emisije? 

Globalnom pep+ strategijom kompanije PepsiCo postavljen je cilj za neto nultu emisiju CO2 kroz naš lanac snabdevanja do 2040. godine. Da bismo zajedno globalno postigli ovaj cilj, ključne aktivnosti koje sprovodimo u našim proizvodnim pogonima odnose se na unapređenje tehnologija. Investirali smo u nove gorionike, koji su doprineli smanjenju emisije gasova staklene bašte sa 10 na sedam procenata. Takođe, u lancu snabdevanja smo centralizovali isporuke ka određenim kupcima, optimizovali distributivnu mrežu i istražili mogućnosti za lokalizacijom sirovina, čime smo smanjili pređenu kilometražu kroz pametne softvere za rutiranje i distribuciju. 

Na svakodnevnom nivou uvodimo inovacije u poslovanje, a koje nam pomažu da doprinesemo smanjenju emisije CO2 u lokalnoj sredini, ujedno doprinoseći ambicioznim globalnim ciljevima kompanije PepsiCo.