SR
EN

Reciklaža u kompaniji Dr. Oetker

20.05.2024.   •   Vesti klijenata
Reciklaža u kompaniji Dr. Oetker
U skladu sa posvećenošću očuvanju životne sredine, kompanija Dr. Oetker preduzima značajne korake ka postizanju potpune reciklabilnosti svoje ambalaže. Fokusirani na smanjenje ekološkog uticaja, posebnu pažnju posvećujemo reciklaži kartonske transportne ambalaže i primarne ambalaže u vidu kesica koje koristimo za pakovanje naših proizvoda. 

Što se tiče kartonske ambalaže, koja se koristi u transportne svrhe, ponosno ističemo da je u potpunosti reciklabilna. Ova inicijativa doprinosi smanjenju otpada i podržava globalne napore ka očuvanju resursa. Osim toga, radimo na kontinuiranom poboljšanju ekoloških performansi naših transportnih pakovanja. 

Što se tiče primarne ambalaže, odnosno kesica u koje pakujemo naše proizvode koje potrošači mogu pronaći u marketima, nalazimo se u postupku zamene kako bismo postigli 100% reciklabilnu ambalažu. Ovaj plan je deo naše dugoročne vizije o odgovornom poslovanju i očuvanju životne sredine. 

Verujemo da je ključno da svako naše pakovanje, bilo da se radi o kutijama ili kesicama, bude potpuno reciklabilno. Cilj nam je da omogućimo da se svako pakovanje može reciklirati na način da postane novo pakovanje, deo ambalaže ili sekundarna sirovina. Ova strategija odnosi se na sve komponente naše ambalaže, a mi smo posvećeni ostvarivanju ovog cilja kako bismo doprineli održivijem i odgovornijem pristupu prema upotrebi ambalaže. 

U Kompaniji Dr. Oetker, nastavićemo da inoviramo i primenjujemo najbolje prakse kako bismo postigli visoke standarde reciklaže i doprineli očuvanju prirodnih resursa. Ova inicijativa predstavlja našu posvećenost stvaranju bolje budućnosti za naše potrošače i planetu Zemlju. 

Ovaj tekst prvobitno je objavljen na veb-sajtu magazina Nova ekonomija.