SR
EN

Srbi optimističniji u pogledu 2024. godine, Slovenci najpesimističniji u Centralnoj Evropi

17.01.2024.   •   Vesti klijenata
Srbi optimističniji u pogledu 2024. godine, Slovenci najpesimističniji u Centralnoj Evropi
Dok je više od polovine ispitanika u 10 centralnoevropskih zemalja prilično negativno ocenilo 2023. godinu, 2024. je sa skromnim optimizmom dočekana u Austriji, Mađarskoj, Crnoj Gori i Srbiji, gde većina ispitanika smatra da će ova godina biti dobra za njihove zemlje. 

Prema istraživanju CEPER-a, Crna Gora je najoptimističnija među zemljama Centralne Evrope – 67% Crnogoraca očekuje od 2024. da bude prilično dobra, dok u Srbiji nešto više od polovine ispitanika (53%) predviđa da će 2024. biti dobra godina. 

Dugo očekivana nova godina povezana je ne samo sa novim mogućnostima , već i sa brigama. Sa turbulentnom godinom iza sebe, obeleženom oružanim sukobima i ekonomskom neizvesnošću, region Centralnoistočne Evrope je u ovu godinu ušao sa skromnim očekivanjima, što je pokazalo istraživanje. 

Pogled na prošlu godinu 

Razočaranje je obeležilo godinu koju su stanovnici Centralne Evropee ostavili iza sebe. U Austriji i Crnoj Gori manje od polovine ispitanika smatra da je protekla 2023. godina bila prilično loša za njihovu zemlju. Međutim, u Srbiji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Poljskoj i Rumuniji velika većina, između 55% i 69% ispitanika, gleda na 2023. godinu prilično negativno. 

Slovačka, Bugarska, Severna Makedonija i Slovenija su najviše razočarane zemlje u regionu, sa preko 70% ispitanika koji su rekli da je prošla godina bila prilično loša za njihovu naciju. U Sloveniji je zapanjujuće visok procenat, 82% ispitanika, negativno ocenio prošlu godinu – drugim rečima, četiri petine Slovenaca ima sumoran pogled na poslednjih 12 meseci. 

Austrija je bila jedina ispitana zemlja sa uravnoteženim pogledom na 2023. godinu – prošlu godinu je približno jednak broj ispitanika ocenio i dobrom i lošom. 

Očekivanja od 2024. 

Dok se na 2023. gleda kao na lošu, 2024. je dočekana sa skromnim optimizmom. U Austriji, Mađarskoj, Crnoj Gori i Srbiji apsolutna većina očekuje od nove godine da bude prilično dobra za njihove nacije. Crna Gora je i po ovom pitanju ostala zemlja sa najvećim nadom – 67% Crnogoraca očekuje da će 2024. biti prilično dobra, što je 15% više nego kada je u pitanju Austrija. 

U Srbiji nešto više od polovine ispitanika (53%) predviđa da će 2024. biti dobra godina. U Hrvatskoj i Rumuniji 40%, dok u Bugarskoj, Češkoj, Severnoj Makedoniji i Slovačkoj između 30 i 39% ispitanika očekuje da će nova godina biti pristojna za njihove zemlje. Slovenija je i ovde ostala najpesimističnija zemlja, jer je samo 26 odsto ispitanika reklo da će ova godina biti dobra, dok 67 odsto ima sumorna očekivanja. Drugim rečima, u 11 ispitanih zemalja, barem jedan od tri ispitanika nada se dobroj 2024. godini. 

U svakoj anketiranoj zemlji znatno manje ispitanika očekuje da će 2024. biti loša godina za njihove zemlje, u odnosu na to koliko ih 2023. smatra prilično teškom godinom. U Severnoj Makedoniji, na primer, 75% ispitanika na 2023. gleda sa razočaranjem, dok 49% prognozira da će 2024. biti loša godina (razlika je 26%). U Srbiji je ta razlika 19%, a u Sloveniji 15% i Hrvatskoj 13%. 

Drugim rečima, iako su očekivanja u regionu suzdržana, 2024. je zapravo dočekana sa skromnim optimizmom.