SR
EN

Stilovi komunikacije

13.02.2023.   •   Blog
Stilovi komunikacije
Osnova svake komunikacije, privatne ili poslovne, jeste dvosmernost. Koliko smo, zapravo, toga svesni kada komuniciramo sa klijentima i saradnicima? Da li nas zaista slušaju? Da li mi njih zaista slušamo?

Posebno kada bavimo komunikacijama, iz očiglednih razloga, neophodno je da imamo svest o sebi i svojim sagovornicima. Osećaj neprijatnosti koji se javi pred razgovore sa određenim osobama u vezi je sa njihovim načinom komuniciranja i, u širem smislu, ponašanja. Što pre to osvestimo, biće nam lakše da sa tim osobama vodimo, koliko je to moguće, konstruktivan razgovor. Idealno bi bilo kada bi i druga strana to osvestila.

S tim u vezi, razlikujemo sledeće stilove komunikacije:

Pasivna komunikacija – osobe koje odlikuje pasivna komunikacija jesu one osobe koje će klimati glavom i slagati se sa svakim vašim predlogom, toliko da se zapitate da li vas zaista slušaju.

Agresivna komunikacija – sa druge strane, osobe koje komunikaciji pristupaju iz pozicije koja ne dozvoljava ostalim učesnicima da izraze svoje stavove neguju agresivni stil komunikacije.

Pasivno-agresivna komunikacija – ovaj stil je negde na sredini. Osoba će izraziti svoj stav, ali ne na direktan način, već očekujući da je njen sagovornik spreman da konstantno tumači rečeno. Poznato, zar ne?

Da li ste prepoznali nekog od saradnika/klijenata? Ili možda sebe? Ukoliko su odgovori potvrdni, a sigurni smo da bar jedan jeste, kroz glavu su vam prošle brojne situacije u kojima je neki od ovih stilova kočio komunikaciju. Ono što vi možete da uradite jeste da pre sledećeg poslovnog sastanka osvestite koji ste tip komunikatora vi, a koji vaš sagovornik, i da pokušate da sprečite kočenje.

Ključ uspeha komunikacije i poslovnog odnosa (i svakog drugog, ali ovde nam je fokus na poslovnom) leži u asertivnosti. Pritom, asertivnost nije (samo) komunikacijski stil, već mnogo širi koncept. Asertivnost je ponašanje koje karakteriše lakoća komunikacije, u smislu izražavanja stavova i osećanja na način kojim se zalažete za sebe, ali ne ugrožavate integritet sagovornika i validnost njegovih stavova i osećanja. Jednostavno rečeno: “Uvažavam tebe, poštujem sebe.”

Na kraju, asertivnost se uči.

Tekst je inspirisan razgovorom sa Tatjanom Kljun, trenerom, konsultantom i Geštalt koučem.

Autor: Gordana Arsenić

Foto: freepic.com