SR
EN

Tamara Bekčić za BizLife

10.01.2022.   •   Vesti o agenciji
Tamara Bekčić za BizLife
Naša draga Tamara Bekčić, generalni direktor i suosnivač agencije Chapter4 Communication Consulting, govorila je za jubilarno, stoto izdanje magazina BizLife. Intervju je objavljen u BizLife magazinu. 


1. PR industrija se, praktično, „ponovo rađa“ svake godine. Koje promene je u tu branšu donela pandemija i koliki uticaj će to imati na buduće trendove u toj industriji? Da li je tradicionalni oblik PR-a nepovratno prevaziđen? 

Ništa u vezi sa odnosima s javnošću ne bih baš nazvala tradicionalnim. Suština PR-a se ne menja, ali menja se svet, a kvalitetni odnosi s javnošću to imaju u vidu. Milena i ja smo pre par godina u Oksfordu imale priliku da slušamo Lorda Čadlingtona, biznismena, iskusnog novinara i prekaljenog PR savetnika, koji je tada izjavio da je PR upravljanje komunikacijama i stvaranje sadržaja u bilo kom formatu i za različite medije, odnosno kanale komunikacije. Mislim da je ta izjava, u svojoj jednostavnosti, suština. Odnosi s javnošću su jedina marketinška disciplina koja podrazumeva sve stejkholdere jedne organizacije. To verovatno nikada nije bilo očiglednije nego tokom prethodne dve godine. Odnosi s javnošću i komunikacija su odigrali značajnu ulogu u podršci organizacijama da stanu na noge, okupljanjem svih ciljnih grupa u pravcu poslovnih ciljeva i strateških prioriteta, ali i razumevanja i solidarnosti. Naša industrija će tokom narednih godina morati da ostane dva koraka ispred očekivanja klijenata. 

2. Rast, zapravo „bum“, popularnosti društvenih mreža, od YouTube do TikToka promenio je način na koji kompanije komuniciraju sa svojim ciljnim publikama. Po vašem mišljenju, šta je najvažnija stvar koju su društvene mreže donele? 

To su, pre svega, transparentnost i dvosmerna komunikacija - otvaranje prostora za stalni dijalog. Sa druge strane, popularnost društvenih mreža je donela i brz prenos lažnih vesti i kriznih tema. Volim da mislim da će se svet organizovano i uspešno izboriti sa tim. 

3. Da li biste content marketing ocenili kao evoluciju ili revoluciju? 

Definitivno evolucija. Cilj content marketinga je da publiku podstakne na akciju, a sadržaj treba da privuče vrednim, zanimljivim i relevantnim informacijama u skladu sa definisanom strategijom. Po meni je content marketing sistematizacija postojećih znanja i njihova savremena primena. 

4. Chapter4 na tržištu Srbije posluje duže od decenije. Na šta ste najponosniji u dosadašnjem poslovanju? 

Da, u januaru obeležavamo punih 12 godina rada. Najradije bih prepisala Milenin odgovor na ovo pitanje. Ukratko: tim, klijenti, razvoj i rezultati, kreativnost i strategija. 

5. Koji je jedan savet koji uvek dajete klijentima? 

Teško je izdvojiti jedan, jer se klijenti i situacije razlikuju, a savetovanje je naša glavna delatnost, često 24/7. I ako ne komunicirate - vi šaljete poruku. A ako komunicirate neplanski - ne postižete cilj. Upravljanje komunikacijom je strateška i dugoročna odluka. 

6. Po čemu ćete pamtiti ovu godinu, na ličnom i profesionalnom planu? 

Izlazak iz zone komfora je obeležio prethodnu godinu. Delimično je to rezultat širih okolnosti, a delimično i planskog razvoja (smeškam se dok ovo izgovaram). Dakle, pomeranje granica u svakom pogledu. I još nešto: zahvalnost, na svemu postignutom i naučenom, privatno i profesionalno.