SR
EN

Transformacija i prilagođavanje su ključ

14.10.2020.   •   Blog
Transformacija i prilagođavanje su ključ
Uticaj Covid-19 verovatno će se značajno razlikovati između različitih industrijskih podsektora: event industrija je u ogromnom padu, TV se drži, print i online so and so. Kako će izgledati advertajzing u narednom periodu?

Milena Avramović Bjelica: U pandemiji se promenilo ponašanje ljudi, pogotovo tokom dva meseca pandemije, pa su se i svi vidovi komunikacije promenili “preko noći”. Kako su ljudi uglavnom sedeli kod kuće, onda i nije imalo smisla da oglašivači nastave sa OOH oglašavanjem, već su se prilagođavali ponašanju potrošača i budžete preusmerili na advertajzing na digitalnim kanalima, streaming, društvene mreže, e trgovinu… Sigurno je da će oglašavanje na digitalnim kanalima nastaviti da raste, kao i e trgovina, a klijenti i agencije će kao i do sada nastaviti da nalaze najbolje načine za investiranje u advertajzing, kako bi se prilagodili poslovnim ciljevima i doprineli rastu prodaje. Sigurno će fleksibilnost ka izboru medija u kojima će plasirati oglasne kampanje biti još izraženija u periodu koji je pred nama. 

Tamara Bekčić: Mislim da se većina podsektora komunikacije vraća u normalne tokove i nastavlja sa realizacijom planova sa izvesnim izmenama koje je pomenula Milena. Događaji su najviše pogođeni - neki se otkazuju, drugi presumeravaju na drugačije formate, neki odolevaju sa smanjenim obimom i uz sve mere predsostrožnosti koje itekako utiču na koncept i vidljivost, a veliki deo je u potpunosti prebačen na online platforme.  
Generalno gledano, veliki broj komunikacijskih aktivnosti je adaptiran u skladu sa situacijom, to jest re-evaluirani su planovi pod uticajem pandemije.  Međutim, iz našeg ugla i klijenata agencije Chapter  4, većih odlaganja nije bilo. Pronašli smo načine da svoje aktivnosti prilagodimo. Tu su PR-ovci u velikoj prednosti jer imaju već stečen krizni način razmišljanja i delovanja. 

Čini se da je kriza dovela do procvata novih tehnologija, novih načina komunikacije, porast e-trgovine… Šta će se još i u kojoj meri promeniti u komunikacijama?

MAB: Covid-19 je izvršio ogroman uticaj na ceo naš život, profesionalno i lično, i izazvao je ogroman pomak u načinu naše međusobne komunikacije. Ako neko nije razumeo frazu “digitalna transformacija” koja se unazad nekoliko godina pominje, sada sigurno jeste, jer smo je u prethodnih nekoliko meseci svi preživeli. Gledajući dalje od ove neverovatno brze promene kanala koje koristimo za komunikaciju, primetan je i pomak u načinu na koji lideri u preduzećima razgovaraju sa svojim zaposlenima, kupcima, investitorima i širom zajednicom. Kroz konstantne video pozive doslovno smo ušli u lične živote jedni drugima i ta transparentnost nas je sve dovela da u komunikaciji budemo autentičniji, sa više empatije i dostupniji nego što bi to bili obično, što su svi izuzetno cenili i verujem da će se ovakav vid komunikacije nastaviti.

TB: Tehnologija je bila tu, ali kriza je dovela do mnogo šire upotrebe i aktiviranja čak i onih koji joj nisu skloni. Mnoge promene te vrste su jako dobre, ali je neophodan i proces privikavanja i prilagođavanja novim alatima i kanalima. Prezentacijske veštine na primer – online i offline se itekako razlikuju. Postoji potreba za još većim skraćenjem tekstualnih formi, zbog sveopšteg preopterećenja informacijama. To dovodi do još izraženije potrebe da ključne poruke gađaju suštinu, na atraktivan i visoko etički način.
Vizuelni i video sadržaji (kratke forme) imaju nesmanjen efekat, s tim što je pandemija naglasila potrebu isticanja emotivne podrške koju kompanije i brendovi mogu da primene i podstaknu pozitivne promene. Solidarnost je dobila na dodatnoj vidljivosti i važnosti.


Kompanije, institucije, potrošači-svi su prošli  kroz različite faze i promene. Kako izgraditi poverenje između Brenda i potrošača u današnjim okolnostima kada je strah dominantna emocija?

TB: Tako je, brojne faze i promene… u samo jednoj godini, tačnije – pola godine. Strah od neizvesnosti je rezultirao promenama na ličnom i profesionalnom planu-  kao što je i Milena rekla, manje kretanja, (još) viša konzumacija online sadržaja, evaluacije i re-evaluacije svega. Kao da nas pandemija uči da prihvatamo promene sve brže i brže, da budemo fleksibilni i da se prilagođavamo. Tu je neizbežno pitanje inovacija i investicija. Brendovi i kompanije koji uoče i iskoriste prilike tokom krize, da budu još bolji i u još većoj meri važni potrošačima, imaju veće šanse za opstanak i rast vrednosti.

Još uvek ne znamo šta je nova normalnost, ali dok ne sazanamo, da li će biti promena u kreiranju strategija, u razvoju tulova, budžeta, predviđanja?  Srednjeročno i dugoročno planiranje odlazi u istoriju, jer ćemo morati svi da reagujemo brzo i u kratkom roku.  Kako će se u budućnosti planirati?

TB: Strateško planiranje se usložnjava. Ne bih rekla da se sve svodi na kratkoročno planiranje. Kontekst i šira slika su veoma važni, a time i analitika, predviđanje i monitoring. Važno je da očekujemo promene i da budemo spremni da umanjimo ili izbegnemo negativne uticaje.
Mogu da kažem i da smo imali sreće jer svakako naša industrija, objektivno, nije tako teško pogođena kao na primer turizam i ugostiteljstvo. Ipak, za očekivati je da pravi udar osetimo tek sledeće godine kada će se posledice odraziti na sve učesnike na tržištu i kompletnu ekonomiju. Sa tim u vidu, važno je da predvidimo moguće poslovne scenarije i kao i do sada, potrudimo se da kroz komunikaciju pružimo snažnu podršku klijentima i njihovom poslovanju. 

Da li će ova situacija uticati i na promenu dizajna i poruke sa kojom će se u budućnosti komunicirati sa potrošačima ?

MAB: Sigurno, već smo pričale o tome da su ljudi sada osetljiviji zbog raznih neizvesnosti, strahova, da je pažnja prosečnog potrošača jako mala nevezano za covid-19 … i neophodno je kroz sve kanale komunikacije prilagoditi poruke, a pre svega zavisno od toga gde se korisnici nalaze i kojim kanalima se stiže do njih. U eri digitalnih dezinformacija korisnici moraju imati mogućnost da veruju izvorima svojih informacija. Kanali digitalne komunikacije moraju iskoristiti i nadograditi temelje stvorene u stvarnim odnosima. Ozbiljan je izazov za sve nas iz svih sfera komunikacije da poruka koju brend ili kompanija šalje bude kreirana tako da dopre do svakog potrošača, jer bez obzira na značajan porast korišćenja digitalnih kanala, postoje određene grupe koje iz raznih razloga, verskih, ekonomskih… nisu korisnici digitalnih kanala.


Kanali digitalne komunikacije moraju iskoristiti i nadograditi temelje stvorene u stvarnim odnosima - Loše i dobre vesti nakon Covid-19: da li postoji svetlo na kraju tunela u 2020?

TB: Mislim da mnogo toga zavisi od nas samih, da li i kako ćemo nastaviti da planiramo, pratimo situaciju i reagujemo. Da nam je neko rekao šta ćemo sve proći i u čemu ćemo sve uspeti ove godine, verovatno ne bismo ni sami verovali. Imamo ideja i snage da ih iznesemo. Pandemija, na žalost, može da potraje. Svetlost na kraju tunela za nas znači pokazati i dokazati suštinsko partnerstvo sa biznis sektorom i istrajati u planskom prilagođavanju.

MAB: Uvek. Kriza je uvek i prilika i novi početak. Čini mi se da su najčešće pominjane reči u ovom intervjuu i od Tamare i mene promena i prilogađavanje i to je najvažnije, spremnost kompanija, brendova, ljudi da se menjaju i iznalaze nove načine i kanale komunikacije sa svojim ciljnim grupama. Naša kreativnost, znanje i iskustvo su u komunikacijama izuzetno važni, a sada će to biti još izraženije.
Za kraj bih dodala da i nedavno dodeljene nagrade Priznanje, koje dodeljuje stručni žiri iz različitih oblasti komunikacija, a pod pokroviteljstvom jedinog nacionalnog strukovnog udruženja – Društva Srbije za odnose s javnošću, pokazuju koliko u branši imamo kreativnih i sjajnih ljudi koji su osmislili fantastične kampanje. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo baš ove godine proglašeni za Agenciju godine u kategoriji malih i srednjih agencija.

Tekst je inicijalno pripremljen za dodatak posvećen komunikaciji u okviru magazina Diplomacy&Commerce.