SR
EN

Uloga kvaliteta u uspehu kompanije

06.09.2021.   •   Vesti klijenata
Uloga kvaliteta u uspehu kompanije
Nataša Mamula, izvršni direktor za proizvodnju i kvalitet kompanije Galenika, u svom tekstu za prošlonedeljno izdanje nedeljnika NIN, govorila je o tome na koje sve načine može da se stekne, ali i očuva poverenja kupaca, a ujedno i koji su to faktori koji tome doprinose. 

Ona smatra da u savremenom poslovanju, dostupnost kvalitetnih, bezbednih i efikasnih proizvoda je od odlučujućeg značaja za sticanje i očuvanje poverenja korisnika. Stoga, upravljanje kvalitetom jeste filozofija upravljanja proizvodnjom u cilju stalnog unapređenja kvaliteta proizvoda i poboljšanja zadovoljstva kupaca. Pre četiri decenije upravljanje kvalitetom je bilo fokusirano na korisnika i kontinuirano unapređenje. Nova paradigma kvaliteta je zasnovana na upravljanju rizikom, ali i dalje fokusirana na korisnika. 

Kvalitet se ugrađuje ne samo u proces proizvodnje proizvoda već i u čitav životni ciklus proizvoda. Kompanije postižu uspeh kada steknu poverenje kupaca i koriste svaku interakciju sa njima za stvaranje vrednosti. Kultura organizacije koja je fokusirana na kupca može da ponudi veće vrednovanje brenda, lojalnost kupaca i povećano učešće na tržištu. Kvalitet je imperativ kada je u pitanju farmaceutska industrija. Upravljanje kvalitetom proizvoda obezbeđuje bolji život korisnika proizvoda i zdravstvenog sistema u celosti. 

S druge strane, preuzimanje rizika važan je element u aktivnosti kompanije, posebno zbog povećanja njihove efikasnosti i efektivnosti. U farmaceutskoj industriji preuzimanje rizika ograničeno je postavljenim standardima koji vode ka kvalitetnom, bezbednom i efikasnom proizvodu. Ova industrija je visoko regulisana sa zahtevima ISO i GxP standarda. 
Farmaceutska kompanija Galenika ima sertifikovan standard zasnovan na upravljanju rizikom. Kontinuirano upravljanje rizikom omogućava Galenici da dosledno i kontrolisano obavlja aktivnosti, poboljšava proces donošenja odluka, povećava transparentnost poslovanja, poboljšava planiranje i određivanje prioriteta kroz sveobuhvatno i strukturirano razumevanje poslovnih aktivnosti, štiti imovinu i imidž kompanije. Stoga, sa ponosom se može reći da Galenikin slogan ,,Posvećeni ljudima, verni zdravlju’’ nije samo slogan, nego i sinonim za kvalitet koji traje već 76 godina. 

Tekst možete pronaći na linku.