SR
EN

Velika Britanija i skandinavske zemlje evropski lideri u otvorenom bankarstvu

21.06.2021.   •   Vesti klijenata
Velika Britanija i skandinavske zemlje evropski lideri u otvorenom bankarstvu
Prema novom izveštaju kompanije Mastercard o tome koliko su evropske zemlje spremne da prihvate otvoreni bankarski ekosistem, skandinavske zemlje i Velika Britanija nalaze se u najboljim položaju da iskoriste prednosti ovog sistema. 

Izveštaj „Indeks spremnosti za otvoreno bankarstvo: Budućnost otvorenog bankarstva u Evropi“ - pokazao je da su digitalni finansijski sistemi u skandinavskim zemljama i Britaniji u vrlo dobrom položaju da omoguće široku upotrebu ovog koncepta jer:
 
- postoji širok pristup internetu među domaćinstvima - 95% u Danskoj, 98% u Norveškoj, 96% u Švedskoj i Velikoj Britaniji;
- pametni telefoni imaju visok udeo u ukupnom broju pametnih uređaja - 88% u Danskoj, 95% u Norveškoj, 79% u Švedskoj i 83% u Velikoj Britaniji; 
- udeo stanovništva starosti od 14-76 godina koji koriste digitalno bankarstvo je visok - 91% u Danskoj, 95% u Norveškoj, 84% u Švedskoj i 88% u Velikoj Britaniji.

Opširnije možete pročitati na linku.