SR
EN

Zbog čega je dobra komunikacija važna za uspešan biznis

14.12.2010.   •   Vesti iz struke
Zbog čega je dobra komunikacija važna za uspešan biznis

Svedoci smo smanjivanja oglašavanja (3% od 2005.) i porasta ulaganja u odnose sa javnošću od čak 35%(pogledajte rezultate istraživanja Efikasnost odnosa sa javnošću). Zanimljiv trend. Pored očiglednih karakteristika PR napora u kontekstu kredibiliteta, dodatni razlog, veoma važan, je i uspeh koji generiše povezivanje poslovne strategije i one koja se tiče odnosa sa javnošću. Ukratko: dobra komunikacijska strategija pomaže biznis jer smanjuje ulaganja i povećava vrednost uloženog. Pogledajte detaljnu analizu na linku.