SR
EN
Usluge
Digitalne komunikacije.

Digitalne komunikacije predstavljaju rezultat promene trendova i tendencija, kao i promena u navikama ljudi, pa su digitalni kanali komunikacije danas neizostavni deo svake komunikacijske strategije.

Digitalna komunikacija omogućava izuzetnu preciznost u plasiranju poruka ciljnim javnostima, precizno targetiranje, merenje rezultata i ROI.

Pružamo:

  • Sveobuhvatne usluge planiranja, realizacije i merenja efekata online komunikacije
  • Kreiranje strategije digitalne komunikacije i online prisustva
  • Upravljanje online prisustvom klijenata (društvene mreže, blogovi, sajtovi, forumi)
  • Prilagođavanje postojećih kampanja klijenata komunikaciji na digitalnim kanalima i njihovim specifičnostima
  • Kreiranje miksa alata digitalne komunikacije u cilju ostvarivanja najboljih rezultata
  • Priprema relevantnog digitalnog sadržaja i kreativnih rešenja
  • Implementacija, monitoring i izveštavanje o rezultatima kampanje
  • Održavanje odnosa sa online zajednicom u ime i za potrebe klijenata