SR
EN
Usluge, način rada
Inspiracija klijentima i industriji.

Naša misija je da budemo inspiracija industriji i klijentima, kroz izbalansirane odnose, poštovanje ciljnih grupa i kvalitetna i inovativna komunikacijska rešenja.

  • Pružamo savetovanje, razvoj i praktičnu i kreativnu realizaciju korporativnih i brend komunikacijskih aktivnosti.
  • Gradimo poslovne odnose naših klijenata.
  • Organizujemo događaje za eksterne i interne javnosti.
  • Upravljamo procesima kriznih komunikacija.
  • Kreiramo i sprovodimo komunikacijske treninge.
  • Pružamo usluge digitalne komunikacije.
  • Nudimo analitiku i evaluaciju.
Korporativna komunikacija

Korporativna komunikacija

Korporativne aktivnosti, kroz komunikaciju vrednosti, vizije i ciljeva kompanije ojačavaju korporativni imidž i ugled, unapređuju korporativnu kulturu i stepen identifikacije zaposlenih sa kompanijom.
Pročitajte više
Komunikacija brendova i proizvoda

Komunikacija brendova i proizvoda

Priča o proizvodu i brendu je posebno važan deo pozicioniranja - bilo da je u pitanju već postojeći ili potpuno nov proizvod na tržištu.
Pročitajte više
Krizni PR

Krizni PR

Dobro planirana i sprovedena komunikacija predstavlja osnov za upravljanje kriznom situacijom. Krizna komunikacija se zasniva na proceni potencijalnih rizika i kreiranju akcionog plana ili kriznog priručnika...
Pročitajte više
Odnosi sa specifičnim ciljnim grupama i lobiranje

Odnosi sa specifičnim ciljnim grupama i lobiranje

Izgradnja i održavanje odnosa s državnom upravom i lokalnom zajednicom, kao i uticanje na javne politike, specijalizovani je deo je PR podrške.
Pročitajte više
Organizacija događaja

Organizacija događaja

Organizacija događaja ima poseban značaj u oblasti odnosa s javnošću, a u zavisnosti od prilike može biti nezamenjiv kanal komunikacije.
Pročitajte više
Digitalne komunikacije

Digitalne komunikacije

Digitalne komunikacije predstavljaju rezultat promene trendova i tendencija, kao i promena u navikama ljudi, pa su digitalni kanali komunikacije danas neizostavni deo svake komunikacijske strategije.
Pročitajte više
Centar znanja - Trening akademija

Centar znanja - Trening akademija

Chapter 4 tim poseduje bogato iskustvo u planiranju i organizaciji komunikacijskih treninga za klijente. Iskusni konsultanti za odnose s javnošću razvijaju specijalne module po meri i potrebama klijenata, odnosno njihovih timova.
Pročitajte više