SR
EN

Dr. Oetker: Zašto nam je važna saradnja sa Rainforest Alliance

29.02.2024.   •   Vesti klijenata
Dr. Oetker: Zašto nam je važna saradnja sa Rainforest Alliance
Saradnja kompanije Dr. Oetker sa Rainforest Alliance predstavlja ključnu inicijativu koja istovremeno odražava posvećenost visokim standardima kvaliteta proizvoda, održivom poslovanju i zaštiti životne sredine. Rainforest Alliance predstavlja globalnu organizaciju koja se bavi očuvanjem i obnovom šuma širom sveta, a kompanija Dr. Oetker je ponosni partner u ostvarivanju njihovih ciljeva.

Za sve Dr. Oetker proizvode koristi se isključivo kakao prah i prozvodi od kakao praha koji su iz sertifikovanih predela i proizvodnji. Pečat sa znakom žabice je serifikat Rainforest Alliance i potvrđuje da su održani visoki standardi i time je obezbeđeno maksimalno uživanje u proizvodima od kakao praha zagarantovano prema čistoj savesti. Važnost ove saradnje odražava se u sledećim aspektima: 

Odgovorno upravljanje resursima: Kroz saradnju sa Rainforest Alliance, Dr. Oetker aktivno doprinosi očuvanju šuma i njihovom održivom upravljanju. Ova inicijativa igra ključnu ulogu u zaštiti biodiverziteta, očuvanju prirodnih resursa i smanjenju negativnih uticaja na ekosisteme. 

Etika i transparentnost: Odluka o upotrebi isključivo kakao praha iz sertifikovane proizvodnje ukazuje na posvećenost etičkom poslovanju. Transparentnost u lancu snabdevanja postaje sve važnija za potrošače, a Dr. Oetker sa ponosom pruža jasne informacije o poreklu i proizvodnji ključnih sastojaka svojih proizvoda.

Kvalitet proizvoda: Kvalitet Dr. Oetker proizvoda je od suštinskog značaja, a upotreba sertifikovanog kakao praha doprinosi očuvanju prirode. Održivost i kvalitet idu ruku pod ruku u Dr. Oetker pristupu proizvodnji. 

Društvena odgovornost: Saradnja sa Rainforest Alliance doprinosi društvenoj odgovornosti, podržavajući projekte i inicijative koje imaju pozitivan uticaj na lokalne zajednice, promovišući pravične uslove rada i unapređujući životne uslove u ruralnim područjima. 

Svest potrošača: Sve više potrošača poklanja pažnju poreklu i održivosti proizvoda koje kupuju. Saradnja sa Alijansom kišnih šuma ne samo da odražava vrednosti kompanije Dr. Oetker, već i odgovara rastućoj svesti potrošača o važnosti podrške kompanijama koje teže održivom poslovanju. 

Šire posmatrano, saradnja sa Rainforest Alliance nije samo poslovna obaveza već i moralna odgovornost koja oblikuje Dr. Oetker poslovanje ka održivijoj budućnosti. Kroz očuvanje šuma i podršku lokalnim zajednicama, postavljaju se standardi za odgovorno poslovanje i inspirišu druge kompanije da preduzmu slične korake ka očuvanju planete za buduće generacije.

Foto: Freepik.com

***

Ovaj tekst pripremljen je za portal ekapija i štampano i onlajn izdanje magazina Nedeljnik.
Dr. Oetker: Zašto nam je važna saradnja sa Rainforest Alliance