SR
EN

EU finansira 3 miliona evra vredan projekat za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji

03.12.2010.   •   Vesti klijenata
EU finansira 3 miliona evra vredan projekat za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji

Еvropska unija finansira Projekat unapređenja inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) - ICIP. Projekat je predstavljen u okviru Sajma preduzetništva "Biznis baza". Vrednost projekta je čak tri miliona evra. Glavni partneri na njemu su Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalana agencija za regionalni razvoj, implementacioni partner je konzorcijum na čelu sa GFA konsalting grupom, a sve sa ciljem razvoja sektora MSP i unapređenja konkurentnosti of the existing and future businesses. MSP sektor u Srbiji zapošljava milion ljudi i predstavlja 98,8% kompanija i skoro 70 odsto zaposlenih u Srbiji. On takođe predstavlja 66,6% prometa, oko 35% bruto domaćeg proizvoda i 45,9% izvoza, 60,5% uvoza i 58,7% investicija. Оvaj sektor ima suštinsku ulogu u razvoju tržišne ekonomije i zemljama u tranziciji, doprinoseći povećanju BDP, izvoza, dinamičnoj ekonomiji i njenoj konkurentnosti, s obzirom da ima najveći kapacitet prilagođavanja promenama na tržištu. Ovaj sektor ima veoma važnu ulogu i kao stalni izvor novih radnih mesta i značajno doprinosi bilansu regionalnog ekonomskog razvoja.