SR
EN

Formirana nova ICCO mreža koja će imati uticaj na regulaciju dezinformacija

08.02.2021.   •   Vesti iz struke
Formirana nova ICCO mreža koja će imati uticaj na regulaciju dezinformacija
Međunarodna organizacija za komunikacijski konsalting (ICCO) uspostavila je bliske odnose sa institucijama kako bi svojim članovima omogućila da utiču na regulative i uspostave dijalog sa velikim tehnološkim i poslovnim subjektima o pitanjima poput dezinformacija i medijske pismenosti. Ove grupe će uspostaviti preporuke, alate i standarde kako bi doprinele kolektivnoj promeni ponašanja kompanija koje savetuju. Na uvodnim sastancima će se pristupiti određivanju konkretnih ciljeva.

Više možete pročitati ovde.