SR
EN

Jasna i transparentna strategija u komunikaciji je polazna osnova poslovanja svake kompanije

02.08.2021.   •   Vesti klijenata
Jasna i transparentna strategija u komunikaciji je polazna osnova poslovanja svake kompanije
Ljiljana Radosavljević, menadžer korporativnih komunikacija i javnih politika kompanije PepsiCo Zapadni Balkan, govorila je za Profit magazin o tome koliko je važno da jedna kompanija poseduje kako kvalitetnu strategiju komunikacije, tako i strategiju društveno odgovornog poslovanja. 

Ona smatra da jasna i transparentna strategija u komunikaciji predstavlja jedini način da kompanije zadobije poverenje potrošača i svojih partnera i da sa njima ostvari dugoročnu i čvrstu vezu. Način na koji kompanija PepsiCo posluje bazira se na principima održivog poslovanja. Pridržavajući se najviših globalnih standarda i kriterijuma poslovanja, kompanija uspeva da već dugi niz godina adekvatno odgovori na potrebe lokalne zajednice, ali i svojih potrošača. 

Opširnije na ovu temu možete pročitati u novom izdanju Profit magazina.