SR
EN
Usluge
Korporativna komunikacija.

Korporativne aktivnosti, kroz komunikaciju vrednosti, vizije i ciljeva kompanije ojačavaju korporativni imidž i ugled, unapređuju korporativnu kulturu i stepen identifikacije zaposlenih sa kompanijom. Razvijanjem dvosmerne komunikacije sa okruženjem kompanija gradi, ali i upravlja svojom reputacijom i stvara uslove za realizaciju poslovnih interesa.

 

Chapter 4 PR tim podržava klijente kroz sledeće oblasti:

Eksterna komunikacija

 • Strateško planiranje komunikacije
 • Građenje imidža i podrška u upravljanju reputacijom
 • Mapiranje i odnosi sa ciljnim grupama - interesnim stranama i zainteresovanim javnostima
 • Finansijski PR i upravljanje promenama
 • B2B komunikacija
 • Društveno-odgovorne aktivnosti i projekti
 • Odnosi sa medijima
 • Izveštavanje i evaluacija rezultata
 • Komunikacijski treninzi
 • Odnosi sa specifičnim ciljnim grupama, lobiranje i javni poslovi

Interna komunikacija

 • Strateško savetovanje
 • Planiranje, razvoj i organizacija pojedinačnih i timskih komunikacijskih treninga
 • Komunikacija s internom javnošću
 • Interne publikacije - osmišljavanje strukture i kreiranje sadržaja
 • Soft skills treninzi i implementacija komunikacijskih procedura interno
 • Organizacija različitih internih, team building događaja, aktivacija i projekata