SR
EN
Usluge
Krizni PR.

Priprema, dobro planirana i sprovedena komunikacija predstavljaju osnov za upravljanje kriznom situacijom. Krizna komunikacija se zasniva na proceni potencijalnih rizika i kreiranju akcionog plana ili kriznog priručnika, upravljanju kriznom situacijom, odnosima s medijima, komuniciranju sa zainteresovanim stranama, upravljanju očekivanjima u samom poslovnom sistemu, upravljanju očekivanjima zajednice i klijenata. Plan komunikacije u kriznim situacijama je jedan od neophodnih strateških dokumenata bez kojih se rizik poslovanja nekontrolisano uvećava.
Otvorena proaktivna komunikacija može delovati preventivno na pojavu krize, ili smanjiti negativne efekte.

U oblasti kriznog PR-a pružamo usluge:

  • Upravljanje kriznim situacijama
  • Prevencija krize - organizacija treninga i simulacija kriznih situacija
  • Izrada kriznog priručnika i internih pravila
  • Procena rizika, praćenje potencijalnih kriznih situacija i proaktivno savetovanje
  • Strateško savetovanje
  • Izveštavanje i evaluacija