SR
EN

MOL Grupa kupuje fabriku biogasa Szarvas

29.05.2023.   •   Vesti klijenata
MOL Grupa kupuje fabriku biogasa Szarvas
MOL Grupa dogovorila je s kompanijom BayWa AG kupovinu Szarvas Biogas Plant, fabrike za preradu otpada koje koristi organski otpad za proizvodnju električne i toplotne energije kroz kogeneraciju s vršnim kapacitetom snage od oko 4 MW. Fabrika godišnje obrađuje više od 40.000 tona otpada iz proizvodnje mesa u regiji i još 53.000 tona zaostalog otpada (kao što je stajsko đubrivo) sa okolnih farmi na kojima se gaji stoka i vrši prerada mesa. Osim toga, oko 18.000 tona poljoprivrednog supstrata koristi se kao sirovina za fabriku, što sveukupno proizvodi više od 12,5 miliona kubnih metara biogasa.

MOL Grupa želi da proširi svoj portfolio biogoriva kako bi ispunila ciljeve postavljene Direktivom Evropske unije o obnovljivoj energiji. Ova akvizicija je takođe u skladu s ciljevima akcionog plana REPowerEU, koji postavlja visok cilj za proizvodnju biogasa i metana kako bi se razumno povećala ukupna energetska nezavisnost Evropske unije. Osećaj odgovornosti za sigurnost snabdevanja energijom u regionu srednje i istočne Evrope osnovni je deo identiteta MOL Grupe i načina razmišljanja o radu i razvoju.

Ostatak vesti pročitajte ovde.