SR
EN
Usluge
Odnosi sa specifičnim ciljnim grupama i lobiranje.

Izgradnja i održavanje odnosa s državnom upravom i lokalnom zajednicom, kao i uticanje na javne politike, specijalizovani je deo strateške PR podrške. Svrha lobiranja je zastupanje kompanijskih interesa u politici, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, kao i podsticaj kreiranju javnog mnjenja, putem medija i drugih kanala komunikacije. Lobiranje predstavlja način uticanja na procese donošenja odluka, kao i na donosioce odluka, uz određenu strategiju.

Naše partnerstvo BCW Global - jednom od vodećih svetskih PR mreža, osigurava vrhunski kvalitet savremenih usluga u oblasti komunikacija i kontinuiranu razmenu informacija i istraživanja o trendovima i dobroj praksi širom sveta. Istovremeno, bliska saradnja sa Chapter 4 agencijama u regionu omogućava nam da na izuzetno efikasan način planiramo i uspešno realizujemo regionalne kampanje za klijente.

Pružamo usluge:

  • Kvalitativne analize tržišta
  • Mapiranje relevantnih institucija i pojedinaca
  • Uspostavljanje i održavanje odnosa s relevantnim institucijama i članovima zajednice, kao i liderima mišljenja i donosiocima odluka
  • Međunarodni poslovi i evropska pitanja