SR
EN

PepsiCo najavio širenje regenerativne poljoprivredne prakse na više od tri miliona hektara do 2030.godine

20.04.2021.   •   Vesti klijenata
PepsiCo najavio širenje regenerativne poljoprivredne prakse na više od tri miliona hektara do 2030.godine
Kompanija PepsiCo najavila je da planira proširenje regenerativne poljoprivredne prakse na više od tri miliona hektara, što je gotovo jednako ukupnoj poljoprivrednoj površini koju kompanija obrađuje. Najavljeno je i poboljšanje egzistencije za više od 250.000 ljudi koji rade u poljoprivrednom lancu snabdevanja, kao i ulaganje u održivost lanca nabavke 100 odsto ključnih sirovina, u periodu do 2030. godine. Procenjuje se da će ovakvim aktivnostima biti eliminisano bar tri miliona tona gasova staklene bašte do kraja decenije, a program će biti proširen na nove useve i iskorišćen kao temelj za partnerstvo sa poljoprivrednicima i za prelazak na regenerativnu poljoprivredu. 

Ovako postavljeni ciljevi rezultat su činjenice da poljoprivreda predstavlja temelj prehrambenog sistema, kao i da su tokom prošlog veka konvencionalne poljoprivredne prakse doprinele značajnom gubitku i degradaciji tla. Osim toga, prehrambeni sistem je izvor oko trećine svih gasova sa efektom staklene bašte, dok s druge strane poljoprivreda može biti i rešenje za smanjenje emisije Co2.