SR
EN

SAP predstavio najnoviju aplikaciju za brzu obradu podataka u realnom vremenu

15.12.2010.   •   Vesti klijenata
SAP predstavio najnoviju aplikaciju za brzu obradu podataka u realnom vremenu

SAP HANA je osnova za razvoj nove generacije aplikacija koje korisnicima omogućavaju da u realnom vremenu analiziraju ogromne količine podataka direktno u radnoj memoriji iz praktično bilo kog izvora. Ovo menadžerima omogućava da u realnom vremenu simuliraju različite scenarije, da brzo analiziraju kompleksne odnose, kao i da vide kako predložene organizacione promene utiču na poslovanje. Na primer, menadžeri za ljudske resurse mogu, koristeći prediktivno modeliranje, simulirati kako njihova radna snaga treba da raste i menja se. To im omogućava da donose odgovarajuće odluke, bazirane na kvalitetnim podacima, o razmeštanju i prilagođavanju osoblja nakon, na primer, akvizicije ili ulaska na novo tržište.