SR
EN

Šta je “PR levak“?

03.09.2021.   •   Vesti iz struke
Šta je “PR levak“?
PR levak je vizuelni alat koji identifikuje faze komunikacijskog puta određene organizacije i kampanje, od faze podizanja svesti, do faze publiciteta. Praksa pokazuje da PR stručnjaci obično koriste PR taktike koje predstavljaju upravo ovakav sled. PR kampanja se fokusira na to da stvori vredan sadržaj koji će novinari želeti da objave i to je prva faza komunikacijskog procesa, odnosno “levka”. Međutim, tu se ne završava uticaj koji PR ima na put jednog potrošača. Naime, PR stručnjaci koriste raznovrsna medijska sredstva da bi uticali na potencijalne potrošače, što vidimo i na prikazanoj matrici, a za vise informacija pogledajte i ovaj link.