SR
EN

Položaj žena u PR industriji – Globalni izveštaj 2022/2023

17.01.2023.   •   Vesti iz struke
Položaj žena u PR industriji – Globalni izveštaj 2022/2023
Poseban segment godišnjeg globalnog ICCO PR izveštaja za 2022/2023. godinu, predstavlja istraživanje koje nam omogućava da pratimo promene i razumemo pitanja koja utiču na poziciju žena u PR industriji, a koje je sprovedeno u saradnji sa GWPR, neprofitnom organizacijom koja za cilj ima upravo poboljšanje položaja žena koje se bave odnosima sa javnošću. Fascinantna stvar u vezi sa tim jeste da u industriji u kojoj dve trećine zaposlenih čine žene, one još uvek moraju da prelaze trnovit put do potpune rodne ravnopravnosti. Međutim, ohrabruje činjenica da osvetljavanjem problema od strane žena koje se trenutno bave ovim poslom, polako se sprovode promene koje će biti od koristi sledećim generacijama žena u PR-u, ali i šire od toga.

Ono na šta nam prevashodno ukazuje aktuelni izveštaj za prethodnu godinu jesu promene do kojih je dovela pandemija Covid-19. U Srbiji ovakva ni slična istraživanja nisu rađena, pa se u izvlačenju zaključaka o tome kakav je položaj žena u PR industriji i dalje oslanjamo na ove globalne rezultate.

Ceo tekst pročitajte ovde.

Izvor: Kliping